Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Študentská súťaž PROGRESÍVNE TECHNOLÓGIE sa koná na FAD STU uz OSEMNÁSTYM rokom.

Aktuálny ročník prebiehal prostredníctvom troch kôl. Prvé a druhé kolo prebehlo bez autorských prezentácií. Do druhého kola postúpilo až 56 návrhov. Tretie prezentačné kolo prebehlo online formou 2. júna 2021. Súťaž otvoril dekan prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., prodekanka doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. a vedúci ÚKAIS Ing. Roman Rosina.

Cieľom súťaže a zadaním bolo kreatívne zakomponovanie progresívnych technológií do architektonického návrhu, pričom sa dbalo o kvalitnú inšpiratívnu architektúru a zmysluplné použitie progresívnych technológií. Technológie pripomínajú krútiace sa koleso experimentov, alchýmiu nových architektonických pokusov. Predstavujú systémy integrujúce nové poznatky prírodných a technických vied, zdokonaľujú a inšpirujú architektúru. Aplikácia progresívnych technológií nachádza odpovede v oblasti architektúry na nové otázky klimatických zmien, či prírodných katastrof. Technológie priniesli novú tvárnosť architektúry. Študenti si prostredníctvom súťaže otvorili dvere do nových tajomstiev architektonického konceptu a riešenia svojich úloh. Súťaž prebudila obrazotvornosť technologických výziev v architektúre, nadšenie pre budúcnosť, pátos nekonvenčnosti, obdiv  k novým formám. Ďalej súťaž preukázala pripravenosť a znalosť študentov viest zmysluplnú diskusiu o poslaní architektúry, súťažiaci vynikli prejavom prezentácii a logikou výkladu.

Odborný a organizačný garant:
doc. Ing. Mária  Budiaková, PhD.

Odborná porota hodnotila v zložení:
prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc. - predseda
doc. Ing. Mária Budiaková, PhD. (ÚKAIS)
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (ÚABB)
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (ÚAOB)
Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD. (architektonická prax)   

Sponzori ako súčasť poroty:
Ján Kováčik, Internorm s.r.o. a Dako Slovakia s.r.o.
Ing. Jiří Pospíšil,  Poly System, spol. s r.o.
Ing. Jozef Plško, Prvá stavebná sporiteľňa
Lenka Bačková, CRH (Slovensko) a.s.
Ing. Gabriel Mihálek a Matej Hruby, Peikko Slovakia s.r.o.
Ing. Martin Maršalko, DR Unit, spol. s r.o.
Andrej Bartoš, Reynaers Aluminium s.r.o.
Ing. Juraj Bročcek a Christoph Varga, Stefe SK, a.s.
Ivan Šimovič, Laufen SK s.r.o.
Ing. Igor Rozenberg, Elektrodesign ventilátory SK  s.r.o.

 
Porota rozhodla udeliť nasledovné ocenenia v treťom kole súťaže:

1. cena – Kazičková Alžbeta, Progresívne technológie na plávajúcom bytovom komplexe BOBULE
2. cena – Gontkovič Benjami, Progresívne technológie na živej krytej záhrade


 

3. cena – Začková Albertina Clar, Progresívne technológie na administratívnej budove

Mimoriadne odmeny bez určenia poradia pre autorov:
Šovčíková Nina                                             
Justová Lenka                                             
Orlovská Veronika
 

Odmeny bez určenia poradia pre autorov:           
Svrbík Jakub                                       
Kubanda Michal                                            
Mitrová Viktória                                            
Belinský Mikuláš                                           
Števaňáková Soňa                             
Váleková Martina