Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Od 17. do 27. 2. 2020 bude vo foyer FA STU v Bratislave, Námestie Slobody 19, sprístupnená rozsiahla retrospektívna výstava Architektúra z dreva na Slovensku v rokoch 2005 – 2020. V utorok, 18. 2. 2020 od 13:00 sa môžu záujemcovia o moderné drevostavby zúčastniť sprievodného prednáškového programu (v respíriu ÚIV FA STU, 4. posch. vpravo, vstup voľný) a následnej vernisáže výstavy v priestore inštalácie výstavy vo foyeri FA STU od 16:00 hod.

Výstava Architektúra z dreva na Slovensku v rokoch 2005 – 2020 predstaví vyše 65 realizovaných moderných drevostavieb, navrhnutých slovenskými architektmi. Ide o najväčšiu kolekciu drevostavieb, ktorá vznikla kurátorským výberom z doterajších pätnástich rokov konania medzinárodných prehliadok Salón drevostavieb. Každá drevostavba je predstavená na samostatnom plagáte 60 x 200 cm prostredníctvom fotografií, výkresov a popisov. Prezentácie diel dopĺňajú krátke profily tvorcov.

Ľubica Fábri, kurátorka retrospektívnej výstavy a riaditeľka Salónu drevostavieb v SR: „Na Slovensku objavujeme v súčasnosti čaro, klady a prínosy moderného stavania z dreva iba pozvoľna, váhavo či dokonca s nedôverou v oprávnené miesto dreva ako legitímneho materiálu v súčasnej modernej architektúre. A to máme skvostné drevené kostolíky na východnom Slovensku, ktoré pretrvali cez viaceré pohnuté storočia a sú klenotmi tradičnej architektúry, vyhľadávanými návštevníkmi z celého sveta. Drevostavby majú u nás dlhú a bohatú tradíciu. Aj Dušan Samuel Jurkovič, najvýznamnejší slovenský architekt v slovenských moderných dejinách, vytvoril viaceré svoje pozoruhodné stavby z dreva, či použil drevo ako neoddeliteľnú súčasť svojských architektonických konceptov. Medzi opomínaných tvorcov patrí napríklad špičkový odborník na statiku verejných drevených stavieb Ing. Andrej Bašista, CSc., z Drevárskej fakulty VŠLD (dnes TU) vo Zvolene.“

Stavanie z dreva prešlo od čias tradičných zrubových konštrukcií podnes enormným vývojom. Moderné technológie, progresívne materiály a konštrukčné prvky umožňujú v súčasnosti realizovať drevostavby sofistikovane, kvalitne, trvácne, čoraz väčšmi do výšky a na vysokej estetickej úrovni. A čo viac – ruka v ruke s udržateľnosťou a ekológiou. Príležitostí, ktoré moderné stavanie z dreva a z obnoviteľných materiálov prináša, sa v ostatných dvoch dekádach chopili na Slovensku viaceré architektonické ateliéry a architekti, niektoré sa na drevostavby rozhodli špecializovať. Zákonite sú na retrospektívnej výstave zastúpení najväčším počtom diel (napríklad tímy Createrra, Pokorny architekti, Van Jarina, ). K domácim priekopníkom v trende, ktorý silnie po celom svete, sa čoraz viac pridávajú aj ďalší a mladší autori, ktorí (snáď aj vďaka Salónu drevostavieb) objavili moderné drevené materiály pre svoje návrhy. Pôvodom slovenské architektky Gabriela Kaprálová (ASGK) a Lucia Kocmanová navrhujú a realizujú v Čechách, naopak český tím Prodesi/Domesi rozšíril svoje pôsobenie na Slovensko. Stavby od slovenských architektov sa objavujú v blízkom Dolnom Rakúsku, stavanie z dreva získava v celosvetovom meradle na dôležitosti a rozmanitosti. „Typológia moderných drevostavieb na Slovensku sa pozvoľna, ale čoraz viac rozširuje z rodinných a víkendových domov na verejné či komerčné objekty, stavby pre cestovný ruch či prvky v krajine. Drevostavby získavajú prestížne ceny za architektúru a aj prostredníctvom Salónu drevostavieb mieria k väčšiemu počtu záujemcov o kvalitnú architektúru z dreva. Architekti drevostavieb u nás majú byť na čo hrdí a verím, že spoločne dokážeme inšpirovať a zanietiť ďalších kolegov architektov, projektantov i investorov,“ uviedol prof. Ivan Petelen, spolupracujúci kurátor retrospektívnej výstavy.

Obdobie, za ktoré predstavuje retrospektívna výstava modernej slovenskej architektúry vybrané diela, sa zhoduje s pätnásťročným fungovaním prehliadky Salón drevostavieb. K pripraveniu bilancie najzaujímavejšej architektúry z dreva na Slovensku a v Čechách podľa návrhov slovenských architektov, nás motivoval záujem Slovenského inštitútu v Prahe. Zaradenie výstavy do dramaturgie galérie inštitútu na jar roku 2020, v termínovom súbehu s pražskou premiérou Salónu drevostavieb 2020 a poskytnutie priestoru na výstavu vo februári 2020 Fakultou architektúry STU v Bratislave, stanovili prestížne destinácie pre výstavu, ktoré si spolu s vystavujúcimi a partnermi ceníme. Mimoriadne poďakovanie patrí architektonickej kancelárii Prodesi/Domesi, ktorá nám poskytla zo svojho archívu plagáty vybraných diel z jednotlivých ročníkov Salónu drevostavieb, „ vysvetľuje Ľubica Fábri

Výstava Architektúra z dreva na Slovensku v rokoch 2005 – 2020 je sprievodným podujatím jubilejného 15. ročníka Salónu drevostavieb v roku 2020. „Za vizuálny motív retrospektívnej výstavy, ktorá predstavuje výber najzaujímavejších diel postavených na Slovensku a/alebo vytvorených slovenskými architektmi, som si ako jej kurátorka zvolila Kaplnku Vzkriesenia v Poprade-Kvetnici (2016) od architekta Samuela Netočného. Skromne a zároveň naliehavo nám pripomína, aké majú byť základné esencie každého ľudského výtvoru. Uvedomiť si, že na úžasnej planéte Zem sme len na krátko hosťami a podľa toho tvoriť. S pokorou, v súlade s okolím, s rešpektom k prírode a k životu. Z akého iného materiálu je to možné tak dobre a krásne, než z dreva...?,“ dodáva Ľubica Fábri.

Do 28. 2. 2020 môžu záujemcovia navštíviť v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave (po – pia, 9:00 – 17:00, vstup zdarma) súvisiacu medzinárodnú prehliadku Salón drevostavieb 2020, predstavujúcu 38 aktuálne realizovaných drevodomov a verejných stavieb od českých a slovenských architektov, ako aj hostí z Maďarska, Nemecka a Rakúska. Všetky stavby z výstavy Salón drevostavieb 2020 mapuje aktuálne vydaná publikácia Ročenka drevostavieb 2019.


Viac informácií:
https://admagazin.sk/salon-drevostavieb/
www.salondrevostaveb.cz
Foto: archív Salónu drevostavieb, archív OZ ARCHA


Kontakt pre médiá:
Ďalší obrázkový materiál a informácie poskytneme médiám na vyžiadanie na redakcia@archacentre.org, +421 908 702 332. Vopred ďakujeme za zaslanie informácie o zverejnení vo vašom médiu! OZ ARCHA

Program prednášok 18. 2. (ut) od 13:00:
príhovor – prof. Ivan Petelen, ÚIV FA STU, spolupracujúci kurátor výstavy AzD SK 2005-2020
15 rokov Salónu drevostavieb a modernej architektúry z dreva v SR – Ľubica Fábri, OZ ARCHA
Dom Zilvar – Gabriela Kaprálová, ASGK Praha
Dom v Záhorskej Bystrici – Daniel Kubiš, KubisArchitekti
Slamený dom - Zuzana Kierulfová, Createrra
AB Glock Partizánske – Katarína Geburová, Domesi SK
Lodenica Karloveské rameno – Martin Hörmann, OFFICE110 architekti
Fitness Stará Bystrica – Ivan a Moan Jarina, Van Jarina