Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výstava prác študentov architektúry na tému revitalizácie Mickiewiczovej a blízkeho okolia.

Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Otváracie hodiny: 13.00 – 18.00, okrem pondelka
Trvanie:  10. marec – 26. marec 2017
Vernisáž:  9. marec 2017 (štvrtok) o 18:00 hod.

Bratislava, 2.3.2017; Centrum mesta nabralo po páde komunizmu druhý dych a stalo sa najlukratívnejšou časťou Bratislavy. V posledných rokoch však opäť stráca svoj lesk. Dôvody sú rôzne: verejné priestory sú zaplavené parkujúcimi autami, ulice, kedysi živé mestské priestory, sú ovládané tranzitnou automobilovou dopravou. Priorita áut pred chodcami a verejnou dopravou už presiahla akceptovateľnú hranicu. Výsledkom je úbytok obyvateľov, kancelárske budovy, ktoré nie je možné prenajať a obchodné prevádzky až príliš často meniace svojich majiteľov.

Výstava

Potenciál Mickiewiczovej očami študentov FA STU
Architektov z ateliéru Šebo Lichý zaujalo problematické prepojenie medzi Starým a Novým Mestom, konkrétne Mickiewiczova ulica. Tá by mohla slúžiť ako spojnica medzi Obchodnou ulicou, Kollárovým námestím, priestormi okolo Avionu a Krížnou ulicou. Potenciál miesta umocňuje aj fakt, že areál Univerzitnej nemocnice na Mickiewiczovej a Hurbanove kasárne čaká zrejme v blízkej budúcnosti konverzia na nové využitie.
Preto vznikla spolupráca architektov a dopravných inžinierov z praxe s Fakultou architektúry STU, ktorej osem študentských tímov sa v zimnom semestri roku 2016 zaoberalo tým, ako opätovne prepojiť os ulíc Obchodná a Krížna.
Študentské práce prezentované na tejto výstave sú niekedy inšpiráciou a niekedy reálnym riešením problému. Rozhodne by však mali byť spúšťačom diskusie, čo konkrétne by sme mali urobiť, aby sme naplno využili potenciál tohto miesta a odvrátili katastrofu.
 

Na projekte participovali:
Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislavy
Fakulta architektúry STU v Bratislave:
Ľubica Vítková, dekanka FA STU
pedagógovia: Katarína  Boháčová, Tomáš Hanáček, Ladislav Michalka, Ivan Siláči 
študenti Katedry urbanizmu FA STU: Paulína Blažeková, Martin Majna, Monika Molnárová, Jana Raticová, Zuzana Belešová, Krisztián Vnučko, Matúš Godiš, Juraj Kiaček, Matúš Figlár, Tomáš Heinsch, Matúš Petriska, Michal Podstrelený, Dominika Pjatáková, Michal Pacher
Milan Skýva, DIC Bratislava s.r.o.
Imrich Vaško, UMPRUM Praha
Architekti Šebo Lichý: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Adam Galvánek, Ján Sališ

Organizátori:
Slovenské centrum dizajnu
Satelit, galéria dizajnu SCD
Architekti Šebo Lichý  
ITB Dobrý developer
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave
OZ Mesto na úrovni

Generálny partner SCD:
J&T Banka

Grafický dizajn: Anna Ulahelová
Hlavný mediálny partner: Designum
Mediálni partneri: Artplan, BKIS, Citylife, Designby, Kam do mesta, Obchodnaulica.sk,
RTVS: Rádio_FM

Kontakt:
Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk
Adam Galvánek: +421 2 32101726, galvanek@itb.sk