Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pri príležitosti otvorenia akademického roka 2020/21 vstupuje Fakulta architektúry a dizajnu STU s významnou výstavou, doposiaľ nezverejnených študentských prác Emila Belluša, nestora slovenskej architektúry. Prezentácia prác poskytne nový pohľad na súčasnú tvorbu v oblasti architektúry a dizajnu.

Emil Belluš je jednou z najvýraznejších osobností slovenskej architektúry, v ktorej sa odzrkadľuje vtedajšia pohnutá doba zmietaná dvomi svetovými vojnami. Dielo, ktoré nám zanechal je obrazom moderny s progresívnymi prúdmi vývoja a rovnako aj s konzervatívnym stvárnením. Cesta architektonického učenia nebola a ani dnes nie je ľahká, jediné čo ju odlišuje je aktuálny spôsob tvorby. Ten sa počas jedného storočia výrazne zmenil. Ručnú kresličskú a modelovú tvorbu nahradili digitálne technológie a softvérová prefabrikácia. Zo zachovaných technických výkresov mladého študenta, ktoré sa uberajú klasicizujúcou cestou môžu návštevníci nahliadnuť do súčasnej technologickej prefabrikácie modelov. Autori výstavy Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD., a Ing. arch. MArch. Roman Hajtmanek, PhD. predstavujú verejnosti historické diela doplnené o modelovú časť prostredníctvom moderných technológií.


Výstava je realizovaná vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.