Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Časť Starého Mesta Bratislavy, zóna Chalupkova bola lokalitou s najvyššou koncentráciou priemyselných podnikov na území mesta. Spolu so Zimným prístavom patrila v minulosti k najvýznamnejším výrobným centrám Uhorska. Zóna v súčasnosti prechádza radikálnou stavebnou premenou. Vzniká tu nové centrum mesta s obytnou a administratívno-obchodnou funkciou, tzv. downtown. Niekoľko hodnotných historických stavieb slávnej priemyselnej epochy sa však podarilo zachovať dodnes.
Toto územie čiastočne odráža celospoločenský prístup k ochrane priemyselného dedičstva. Pozostatky bývalých priemyselných podnikov sa dnes dostávajú do úplne odlišných urbanistických kontextov oproti pôvodnej situácii. Sú prehliadanými, nepochopenými stavbami a cez prizmu pulzujúceho urbanistického progresu sa dokonca stávajú záťažou. Tieto budovy sú nemými pozorovateľmi dramatických zmien a asanácií vo svojom okolí. Zároveň tu zostávajú ako majáky industriálnej histórie a upozorňujú na technologické, ekonomické, spoločenské, politické i kultúrne aspekty doby svojho fungovania. Obyvatelia novovznikajúcej štvrte, ale ani bežní Bratislavčania, či turisti nemajú veľa príležitostí na spoznanie historického významu tejto lokality.
Výstava predstavuje návrhy implementácie posledných stavebných dokladov výroby do nového developmentu. Niektoré časti tohto územia sú už vo výstavbe, iné stále hľadajú nové využitie. V spolupráci s vlastníkmi pozemkov a objektov sa overovali možnosti kontextuálneho dotvorenia celého územia a hľadalo sa nové funkčné využitie jednotlivých industriálnych objektov. Nemenej významnou časťou je časová os popisujúca vznik a premeny priemyselnej zóny okolo bývalej rafinérie Apollo. Preto prosím, vstúpte a nechajte sa vtiahnuť do deja búrlivých premien ostatných rokov v jednej z jej dvoch posledných stavieb – budove dnešnej Design factory.

odborní garanti: Eva Kráľová, Zuzana Zacharová
kurátori: Eva Belláková, Vladimír Hain
urbanistické a architektonické návrhy: Barbora Kukučková, Daniel Lacuš, Natália Plevjaková, Simona Víťazová -Bohovicová
stôl špiónky Trixi: Anna Gondová, Eva Belláková, Paulína Gajerová
vernisáž výstavy: 20. 02. 2020 o 18:00, výstava potrvá do 11. 03. 2020