Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výstava

Ochrana a rehabilitácia historických cintorínov v kontexte kultúrneho dedičstva“

 

 

 

Pozývame vás na slávnostné otvorenie výstavy výtvarných prác a výsledkov medzinárodného workshopu

Ochrana a rehabilitácia historických cintorínov v kontexte kultúrneho dedičstva

vo foyeri na Fakulte architektúry STU,

v piatok 26. októbra 2012 o 10:00 h.

Na výstave sa predstavia práce študentov, ktoré vytvorili v rámci medzinárodného workshopu 15. – 28. júna 2012 v Banskej Štiavnici. Obsahom bola metodika komplexného a interdisciplinárneho prístupu k ochrane a rehabilitáciu historických cintorínov ako súčasti kultúrneho dedičstva.

Projekt bol realizovaný s podporou Európskeho spoločenstva v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu ERASMUS Intenzívne programy.

Súčasťou výstavy bude prezentácia monografie:

Jarmila Lalková a kolektív:   NEKROPOLNÁ ARCHITEKTÚRA

Metodika výskumu, hodnotenie, zásady prezentácie kultúrno-historických hodnôt nekropolnej architektúry

 

Počas trvania výstavy bude monografiu možné zakúpiť v kníhkupectve Artbooks za uvádzaciu cenu.

Srdečne všetkých pozývame! POZVANKA TU.