Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu v podprograme, relevantnom aj pre Fakultu architektúry STU:

1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, rozvoj medzinárodnej spolupráce. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Program je tiež zameraný na prezentáciu umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, účasť na sympóziách, seminároch, konferenciách, výstavách, súťažiach a letných školách.

Termín na predloženie Informácie o pripravovanom projekte na Oddelenie manažmentu projektov FA do 4.3.2019, termín na zaregistrovanie žiadosti na stránke FPU do 7.3.2019.

Bližšie informácie:
RNDr. Juraj Paučula
projektový manažér
tel.: 0910 979 692
č. dverí: 118