Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Úlohou študentov počas letnej školy – “Light Up Petržalka“ bude v troch dňoch navrhnúť a vyrobiť svetelné panely, ktoré budú z interiéru osvetľovať verejný priestor pod terasou. Cieľom akcie je rozvietenie verejného priestoru pod terasou v Petržalke. Okrem praktického prínosu pre lokalitu, jej obyvateľov a užívateľov má workshop aj náučnú funkciu. Študenti dostanú prednášky o dôležitosti verejného osvetlenia, o jeho historickom vývoji na území Bratislavy a tiež o základoch sveteľného dizajnu a aktuálnych trendoch. Dozvedia sa viac o placemakingu a participatívnych procesoch pri rozvoji verejných priestorov. 

Workshop je určený pre študentov všetkých odborov FA STU a prebehne v priestoroch Fakulty architektúry 16.1. – 20.1.2020. Študenti budú navrhovať a vyrábať interiérové svetelné panely, ktoré osvetlia verejný priestor pod terasou (antivandal opatrenie). Svietidlá budú verejný priestor osvetľovať cez veľké okenné otvory prízemných priestorov partnera projektu - miestnej knižnice Petržalka. Cieľom študentov teda je pomocou architektonického a dizajnérskeho nástroja pomôcť riešiť prevenciu proti kriminalite v exponovanom no pri tom stále nebezpečnom prostredí. Workshop je hodnotený ako LETNÁ ŠKOLA (2 kredity).

Európsky festival „Light Up Your Street“ je vyhlásený networkom “Placemaking Europe“ a v rámci neho sa 20.1.2020 rozsvietia verejné priestory vo viacerých európskych metropolách. Konkrétne v Rotterdame (Holandsko), v Osle a Stavangeri (Nórsko), Štokholme (Švédsko), Sofii (Bulharsko) a v našej Bratislave skrz spomínaný projekt “Light Up Petržalka“ a projekt osvetlenia nádvoria komunitného centra Bystro. Cieľom iniciatívy je poukázať na úlohu a dôležitosť osvetlenia verejných priestorov, prezentovať Placemaking ako relevantnú alternatívu štandardným procesom rozvoja mesta a verejných priestorov a vplyv na zmenu intenzity využívania verejných priestorov pri zvýšení ich bezpečnosti. 

Pre prihlásenie sa a viac informácii napíš na: krasyterasy@gmail.com

 

PARTNERI:

Placemaking Europe
-
najväčší európsky network zameraný na placemaking, verejné priestory a rozvoj miest. Niekoľko jeho členov sformovalo iniciatívu “Tooltest Day“, ktorá je vyhlasovateľom festivalu “Light Up Your Street“ (https://placemaking-europe.eu/)
Miestna knižnica Petržalka
- partner, ktorý poskytuje priestory v ktorých budú svetelné panely vystavené (https://www.kniznicapetrzalka.sk/)
Centrum Svetielko
-
denný stacionár pre hendikepované deti, sídli v riešenom území a workshop finančne podporil (https://www.centrumsvetielko.sk/)
krasy terasy, oz
-
iniciátor workshopu, občianske združenie operujúce v Petržalke a zaoberajúce sa problematikou verejných priestorov sídlisk a petržalských pochôdznych terás (https://www.facebook.com/krasyterasy/) 


PREDNÁŠAJÚCI:

Ing. Andrej Bisták
– SvF STU, spoluautor knihy „Lampy verejného osvetlenia v Bratislave“
Veronika Labancová, MALD – svetelná dizajnérka (GB)
Ing. arch. Ján Urban – oz. krasy terasy
Ing. arch. Viktor Kasala – FA STU, oz. krasy terasy