Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame Vás na XXVII. konferenciu s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2019: Problematika mestských pamiatkových centier

Téma:
Obnova fasád meštianskeho domu v historických jadrách v kontexte života a rozvoja obcí

 

Dátum konania:
19.-20. august 2019

Miesto konania:
zasadacia sieň MsZ - MsÚ, Radničné námestie 16, Bardejov

V poradí už XXVII. ročník konferencie Bardkontakt je venovaný na prvý pohľad parciálnej, akoby povrchovej téme zachovania a využívania architektonického dedičstva: otázke obnovy fasád meštianskych domov v historických jadrách. V skutočnosti je to téma veľmi široká, ale najmä komplexná. Fasády ako súčasť obalového plášťa budovy odjakživa plnili dve hlavné funkcie:

  • boli reprezentačnou vizitkou majiteľa / užívateľa,
  • špecifickou technickou / technologickou úpravou chránili obvodové konštrukcie voči atakom poveternostných udalostí.

Kým vizuálnu stránku fasád môže vnímať každý návštevník verejného priestoru, technické okolnosti sú zrejmé len odborníkom. Aj poruchy fasád laici vnímajú len ako estetický problém, nie ako oslabenie úžitkových alebo prevádzkových kvalít stavby. No, sú to práve technické faktory zhotovenia fasád (a ich podkladných stien), ktoré podmieňujú odolnosť fasády a tým aj trvanlivosť jej vizuálneho pôsobenia.

Prihlášky na konferenciu vrátane krátkej anotácie (do 150 slov) sa zasielajú organizátorom do 1.7.2019 na mailovú adresu: bardkontakt@gmail.com

Účastnícky poplatok (vložné) na konferenciu je 25,-  (obsahuje náklady na zborník, obedy a večeru na oba dni konferencie). Autori prednášaných príspevkov vložné neplatia.

Všetky aktuálne informácie a pokyny k účasti nájdete na webovej stránke konferencie: 

https://bardkontakt.wixsite.com/website