Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

FORMULÁR PRE EDIČNÝ NÁVRH
FORMULÁR VYJADRENIE GARANTA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

Od 1. 6. 2016 platia nové pravidlá pre vydávanie publikácií študijnej a inej literatúry (pre potreby pedagogickej, vedecko-výskumnej a inej činnosti) na STU. Pravidlá sú zhrnuté v Smernici rektora č. 9/ 2016-SR na webovej stránke v Interných predpisoch STU.

Edičné návrhy - pokyny pre autorov

Členovia Edičnej rady menovaní na obdobie 2015-2018 
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
doc. akad. soch. Peter Paliatka
prof. Ing. arch akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

Aktualizovaný rokovací poriadok Edičnej rady (13.05. 2014)
Novelizovaný rokovací poriadok Edičnej rady na roky 2011-2015 (22.10.2013)