Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vedecký a odborný časopis vydávaný Fakultou architektúry STU v Bratislave, od roku 2011 v novom dizajne grafických dizajnérov Mgr. art. Juraja Blaška a Mgr. art. Matúša Lelovského.

Redakčná rada: 
doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.
doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
prof. Ing. arch. Róbert Špaček, PhD.
Ing. arch. Mária Topolčanská, PhD.
 
Šéfredaktorka:
Ing. arch. Irena Dorotjaková

Adresa redakcie:
Fakulta architektúry STU - redakcia ALFA
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
tel.: 0918 665 026, 02/5727 6178
e-mail: dorotjakova@fa.stuba.sk


archív 2016

  • ALFA 1/2016

Výskum navrhovania/Design research

Navrhovanie ako výskum/ Research by design

Recenzia na knihu/ Book review

Abstrakty/Summary

archív 2015

archív 2014

archív 2013

archív 2012

archív 2011

archív 2004 - 2009 >>>