Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Štátne skúšky sa budú konať pred skúšobnou komisiou dištančnou metódou prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti formou online meetingu služby G-Suite. Priebeh online štátnych skúšok je verejný. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch online štátnej skúšky bude prebiehať na neverejnom zasadnutí len za účasti skúšobnej komisie. 


TNKPS - Predmet: 51704_5B ŠS - Teória a navrhovanie konštrukcií pozemných stavieb


Študijný odbor: Architektúra a urbanizmus

Študijný program: Architektúra a urbanizmus 1.stupeň štúdia

Termín: 15. 5. 2020 od 8:30 - cca do 14:00 hod.

Odkaz pre elektronické pripojenie a pre sledovanie verejného priameho prenosu online štátnej skúšky: meet.google.com/uyp-tfuh-rrf


Predseda komisie:  

doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.

Členovia:     

doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.

Ing. Roman Rosina

Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.   

Ing. arch. Michal Bogár

Tajomník:    

Ing. arch. Patrik BaxaDUDD - Predmet: 57773_5B ŠS - Dejiny umenia a dejiny dizajnu

Študijný odbor: Umenie

Študijný program: Dizajn, 1.stupeň štúdia

Termín: 15. 5. 2020 od 8:30 - cca do 14:00 hod.

Odkaz pre elektronické pripojenie a pre sledovanie verejného priameho prenosu online štátnej skúšky: meet.google.com/grx-kqgi-imb

Predseda komisie:  

doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD.

Členovia:

doc. akad. soch. Milan Lukáč

doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-Illéšová

Mgr. art. Marián Králik, ArtD.    

Mgr. Danica Šoltésová, PhD.     

Náhradný člen:

Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.

Tajomník:

Ing. arch. Oto NováčekTMDT - Predmet: 57777_5I - ŠS - Teória a metodológia dizajnérskej tvorby

Študijný odbor: Umenie

Študijný program:  Dizajn,  2.stupeň štúdia

Termín: 15. 5. 2020 od 8:30 - cca do 10:00 hod.

Odkaz pre elektronické pripojenie a pre sledovanie verejného priameho prenosu online štátnej skúšky: meet.google.com/peh-ruvh-tzi

Predseda komisie:

prof. akad. soch. Peter Paliatka

Členovia:

prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.

doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.

doc. akad. soch. Peter Humaj

doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. 

Náhradný člen:  

doc. Ing. Peter Oláh, ArtD.   

Tajomník:

Mgr. art. Adam Tóth