Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Počas zákazu vychádzania (ktorý má výnimku v dochádzke do zamestnania) sa doporučuje na všetkých pracoviskách fakulty využívať tzv. homeoffice v miere, ktorá zabezpečí plnenie pracovných povinností a hospodársko – správny chod jednotlivých pracovísk a fakulty ako celku.

Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
dekan fakulty