Prejsť na obsah
Fakulta architektúry a dizajnu STU

Fond architekta Emila Belluša, n.f., je nezisková inštitúcia, ktorá bola založená z iniciatívy
Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

Cieľom fondu je združovanie finančných prostriedkov na podporu architektonického školstva a to najmä:

- modernizáciu systémov architektonického vzdelávania,
- rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonického zamerania zo zahraničia
- zapájanie sa do medzinárodných programov,
- vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu učebných pomôcok,
- zabezpečovanie odmien a cien za architektonické, technické, vedecké diela, hodnotne rukopisy a prednášky,
- podporu rozvojových projektov architektonického školstva,
- podporu pri organizovaní seminárov, konferencii,
- podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti na domácich a zahraničných súťažiach.

______________________________________________________________________________________________

POUKÁZANIE 2% Z DANÍ v roku 2020

ZMENA TERMÍNU NA PODANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA:

DO KONCA MESIACA PO SKONČENÍ OBDOBIA PANDÉMIE.  

Postup krokov: 

Zamestnanci, ktorí si sami nepodávajú daňové priznanie.

 1. Do 15.02.2020 požiadajte mzdovú učtáreň o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Mzdová učtáreň Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Na základe tohto tlačiva viete vyplniť VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane.  (Predvyplnené   Vyhlásenie 2020 - editovateľný formát PDF). Suma poukázaných 2% musí byť minimálne 3,32 €. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).
 4. Obidve tlačivá Potvrdenie a Vyhlásenie môžte doručiť do 5.4.2020 do kancelárie Fondu (č.118). Správca fondu odošle tieto dokumenty za zamestnancov na príslušné daňové úrady. Alebo zabezpečte doručenie osobne na daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.4.2020. 

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie.

 1. daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2020 na Váš daňový úrad a v tomto  termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Vzor daňového priznania pre rok 2020, FO typ A pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo zamestnaní, doplnené údaje Fondu na strane 5 
 • Vzor daňového priznania pre rok 2020, FO typ B pre daňovníka, ktorý má rôzne príjmy, doplnené údaje Fondu na strane 12

Právnické osoby

 1. daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1%/2%  z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľa.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2020 na Váš daňový úrad a v tomto  termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Údaje o Fonde na vpísanie do DAŇOVÉHO PRIZNANIA alebo VYHLÁSENIA

IČO: 30807107           Právna forma: neinvestičný fond

Obchodné meno: Fond architekta Emila Belluša

Sídlo-ulica:  Námestie slobody  Súpisné/orientačné číslo: 2911/19

PSČ: 812 45   Obec: Bratislava - Staré Mesto 

___________________________________________________________________________________


Zoznam poskytnutých grantov/ vyhodnotenie žiadostí na rok:


Výročná správa:

Zápisnice Správnej rady FAEB:


ŽIADOSŤ O FINANČNÚ PODPORU:

_________________________________________________________________________
FOND ARCHITEKTA EMILA BELLUŠA, n.f.
Námestie slobody 2911/19, 812 45 Bratislava - Staré Mesto

  bankové spojenie: 169839012/0200

  IBAN: SK69 0200 0000 0001 6983 9012
  IČO: 30807107
  DIČ: 2021589262


  KONTAKT:

  RNDr. Juraj Paučula, správca

  T: klapka - 148, mobil 0910979692

  juraj.paucula@stuba.sk