Prejsť na obsah
Fakulta architektúry

Fond architekta Emila Belluša, n.f., je nezisková inštitúcia, ktorá bola založená z iniciatívy
Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Cieľom fondu je združovanie finančných prostriedkov na podporu architektonického školstva a to najmä:

- modernizáciu systémov architektonického vzdelávania,
- rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonického zamerania zo zahraničia
- zapájanie sa do medzinárodných programov,
- vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu učebných pomôcok,
- zabezpečovanie odmien a cien za architektonické, technické, vedecké diela, hodnotne rukopisy a prednášky,
- podporu rozvojových projektov architektonického školstva,
- podporu pri organizovaní seminárov, konferencii,
- podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti na domácich a zahraničných súťažiach.


Zoznam poskytnutých grantov/ vyhodnotenie žiadostí na rok:


Výročná správa:


ŽIADOSŤ O FINANČNÚ PODPORU:

POUKÁZANIE 2% Z DANÍ ZAPLATENÝCH V UPLYNULOM ROKU:

          POSTUP TU.


ÚDAJE PRE ASIGNÁCIU:
FOND ARCHITEKTA EMILA BELLUŠA, n.f.
Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 1
bankové spojenie: 169839012/0200
IČO: 30807107
DIČ: 2021589262


KONTAKT:
Mgr. Anna Joklová - tajomníčka
joklova@fa.stuba.sk