Prejsť na obsah
Fakulta architektúry a dizajnu STU
2% z Vašich daní

V záujme vytvárania lepších podmienok štúdia na Fakulte architektúry STU a taktiež podpory aktivít pedagógov, dovoľujeme si Vás osloviť s možnosťou prispieť 2% zo zaplatenej dane z príjmu na konto Fondu architekta Emila Belluša.
Fond architekta E. Belluša je neinvestičným fondom založeným FA STU, krorého cieľom je združovanie finančných prostriedkov na podporu architektonického školstva a to najmä na:

■ modernizáciu systémov architektonického vzdelávania,
■ rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonicko-urbanistického zamerania zo zahraničia, zapájanie sa do medzinárodných programov,
■ vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu učebných pomôcok,
■ zabezpečovanie odmien a cien za diela, hodnotné rukopisy a prednášky,
■ podporu rozvojových projektov architektonického školstva,
■ podporu pri organizovaní seminárov, konferencií,
■ podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti na domácich a zahraničných súťažiach.


FOND ARCHITEKTA EMILA BELLUŠA, n.f.
Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava 1
IČO: 30807107
DIČ: 2021589262
bankové spojenie: 169839012/0200


Potrebné tlačivá
- potvrdenie o zaplatení dane z príjmov závislej činnosti
- vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

a presný postup pri ich vyplňaní nájdete na www.rozhodni.sk