Prejsť na obsah
Študijné oddelenie

Rozvrhy vyučovania na zimný semester 2018_2019

1. stupeň  - Architektúra a urbanizmus

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

4. ročník - moduly

2. stupeň  - Architektúra

1. ročník

2. ročník

2. stupeň   -  Urbanizmus

1. ročník

2. ročník

1. stupeň  - Dizajn

1. ročník - 4. ročník

2. stupeň  - Dizajn

1. ročník - 2. ročník