Prejsť na obsah
Študentské súťaže - archív

ZAPOJTE SA DO 16. ROČNÍKA ŠTUDENTSKEJ ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE


VPLYV PROGRESÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ NA TVORBU ARCHITEKTONICKÝCH DIELČo treba spraviť:
- prihlásiť sa na email: budiakova@fa.stuba.sk
- podklady vám budú následne zaslané

Aký architektonický návrh môžete využiť:
- ľubovoľný architektonický návrh zo svojho štúdia alebo si môžete navrhnúť nový – stačí len koncepčný návrh

Súťaž je zameraná na:
- progresívne technológie v architektúre, inovácie a aplikácie
- schopnosť využiť prostriedky progresívnych technológií na tvorbu architektonického konceptu
- prejav invenčnosti vyvolaný inšpiráciou technológií, kvalitou energokonceptu

Súťažné práce sa odovzdávajú 23.5.2019, 9:30-10:30hod. v miestnosti 117.

Prezentácia víťazných súťažných prác prebehne 27.5.2019, o 9:00 hod. v miestnosti 117.