Prejsť na obsah
Študentské súťaže - archív

Zadaním súťaže je navrhnúť architektonicko – krajinárske riešenie priestorov medzi jestvujúcimi a navrhovanými objektami, ktorými sú bežecká dráha, skatepark (bude bez osvetlenia), workoutové ihrisko a lezecká hala. Očakávame návrh, ktorý principiálne a logicky doplní jestvujúce a navrhované objekty. Návrh, ktorý adekvátne vyplní dočasné prázdno a prinesie kvalitné zjednotenie športovo rekreačného areálu. Nebojte sa využiť všetky dostupné formy na naplnenie požiadaviek vyhlasovateľa a dotknutých komunít. Od terénnych modelácii, drobnej architektúry, atypického a typového mobiliáru až po prirodzené alebo tvarované formy vegetácie. 

dátum vyhlásenia: 4. 3. 2019
lehota na kladenie otázok: 12. 4. 2019
lehota na odovzdanie súťažného návrhu: 17. 4. 2019, do 15:00
predbežný termín hodnotenia návrhov: 29. 4. 2019
lehota na zverejnenia výsledkov a návrhov: 5. 5. 2019


sekretár súťaže:
– Ing. arch. Ondrej Marko, 2021, ondrej.marko@2021.sk

členovia poroty:
– prof. akad. soch. Peter Paliatka, vedúci ústavu dizajnu FA STU
– Ing. Michal Marcinov, LABAK
– Ing. arch. Peter Lényi, 2021
– Ing. Štefan Vančík, riaditeľ OOCR Malá Fatra
– Mgr. Ingrid Dolníková, vedúca Odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, mestský úrad v Žiline

Všetky podklady si stiahnete TU.

formát: študentská súťaž
vyhlasovateľ: Malá Fatra, oblastná organizácie cestovného ruchu, www.regionmalafatra.sk
organizátor: LABAK + 2021
predmet: Architektonicko-krajinné úpravy športového areálu pri Základnej škole Oravská v Žiline