Prejsť na obsah
Zamestnanci

predseda
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
michal.brasen@stuba.sk

podpredseda
Ing. arch. Ján Legény, PhD.
jan.legeny@stuba.sk

hospodárka výboru
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
nadezda.hraskova@stuba.sk

sociálny fond
Ing. Katarína Gécová, PhD.
katarina.gecova@stuba.sk

BOZP
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
michal.brasen@stuba.sk

člen
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
pavel.nahalka@stuba.sk