Prejsť na obsah
Fakulta architektúry

Zoznam členov AS FA STU
na funkčné obdobie rokov 2018-2022:

Predseda:
Ing. arch. Milan Andráš, PhD.


Členovia za zamestnaneckú časť v abecednom poradí bez titulov:

Andráš Milan - predseda
Botek Andrej
Czafík Michal
Čerešnová Zuzana
Hronský Michal
Jelenčík Branislav
Kočlík Dušan
Lipková Michala
Nahálka Pavel
Puškár Branislav
Rollová Lea
Selcová Ľubica
Vitková Ľubica
Vráblová Edita


Členovia za študentskú časť v abecednom poradí bez titulov:
Albert Filip
Bolfík Igor
Cagalová Petra
Krajčírová Marianna
Križánek Jaroslav
Mjartan Martin
Žákovičová Katarína


Volebné protokoly:
Zamestnanecká časť
Študentská časť

Rokovací poriadok
Zápisnice