Prejsť na obsah
Fakulta architektúry

Zoznam členov AS FA STU
na funkčné obdobie rokov 2014-2018:

Predseda:
Ing. arch. Milan Andráš, PhD.

Členovia za zamestnaneckú časť:
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. – predseda AS FA STU
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. – podpredseda AS FA STU
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Ing. arch. Eva Putrová, PhD.
Ing. arch. Ľubica Selcová , PhD.
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosť. prof.

Členovia za študentskú časť:
Bc. Filip Krajč
Pavol Macko
Bc. Matúš Godiš
Marián Kolimár
Jaroslav Križánek
Ing. arch. Ivan Siláči
Bc. Jakub Antolík

Rokovací poriadok

Zápisnice