Prejsť na obsah
Fakulta architektúry a dizajnu STU

Zoznam členov AS FAD STU
na funkčné obdobie rokov 2018-2022:

Predseda:
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.


Členovia za zamestnaneckú časť v abecednom poradí bez titulov:

doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. do 27.05.2019
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD od 28.05.2019
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.


Členovia za študentskú časť v abecednom poradí bez titulov:
Albert Filip
Bolfík Igor
Cagalová Petra
Krajčírová Marianna
Križánek Jaroslav
Mjartan Martin
Žákovičová Katarína


Volebné protokoly:
Zamestnanecká časť
Študentská časť

Rokovací poriadok
Zápisnice