Prejsť na obsah
Zamestnanci

Evidenciu zverejnených výstupov publikačnej a umeleckej činnosti pedagogických a vedeckých zamestnancov a interných doktorandov FA v databázach STU a CREUČ vykonáva Knižnica FA STU.

Aktuálne informácie k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti nájdete na:


Kontakty:

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti: 
Mária Filová (odborný pracovník Knižnice FA STU)
prízemie, č. dv. 40,  klapka 232, filova@fa.stuba.sk

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov: 
Beáta Farkašová (odborný pracovník Knižnice FA STU)
prízemie, č. dv. 40,  klapka 251, farkasova@fa.stuba.sk

Konzultácie k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti: 
Mgr. Zuzana Sýkorová (vedúca Knižnice FA STU) 
prízemie, č. dv. 43, klapka 233, 0918 665 025, sykorova@fa.stuba.sk