Prejsť na obsah
Uchádzači

Staň sa architektom alebo dizajnérom! Príď študovať na Fakultu architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

Bakalárske štúdium sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 4 roky. Bakalárske štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").
Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v druhom stupni štúdia, kde ponúkame 3 študijné programy v odboroch  Architektúra a urbanizmus a Dizajn. V tomto programe je  štandardná dĺžka štúdia 2 roky. Inžinierske, resp. magisterské  štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul "inžinier architektúry" (v skratke "Ing. arch") alebo "magister umenia" (v skratke "Mgr. art.").

 

Informácie o prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov
uskutočňovaných na Fakulte architektúry a dizajnu STU v akademickom roku 2021_2022

                                                                                                      

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA NA  2021/2022 NA FAD STU


 Študijné programy


 Termín podania prihlášky na štúdium


 Termín konania prijímacej skúšky


 Zasadnutie prijímacej komisie


 Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacej skúšky


 Bakalárske štúdium v slovenskom jazyku - denná forma


 Architektúra a urbanizmusdo 30. 11. 202011. 01. - 26. 01. 202123. 02. 202140,00 €


 Dizajn


 Bakalárske štúdium v anglickom jazyku - denná forma


 Architektúra a urbanizmusdo 31. 05. 202116.06.202122. 06. 202180,00 €


 Inžinierske/magisterské štúdium v slovenskom jazyku - denná forma


 Architektúrado 31. 05. 2021


16. 06. - 17. 06. 202022. 06. 202140,00 €


 Urbanizmus


 Dizajn17. 06. 2020


 Inžinierske štúdium v anglickom jazyku denná forma


 Architektúra


do 31. 05. 2021


11. 01. - 26. 01. 2021


22. 06. 2021


80,00 €


 PhD. / ArtD. štúdium v slovenskom jazyku - denná a externá forma

 Architektúrado 31. 05. 202123. 06. 202128. 06. 202140,00 €

 Urbanizmus

 Dizajn


 PhD. štúdium v anglickom jazyku - denná a externá forma

 Architektúra


do 31. 05. 2021


23. 06. 2021


28. 06. 2021

80,00 €

 Urbanizmus

študijný program v študijnom odbore Architektúra a urbanizmus

študijný program v študijnom odbore UmenieV prípade potrieb vám študijné oddelenie poskytne viac informácií:
telefonický kontakt: +421 572 76 224
mobil : +421 918 66 5015
e-mail : so@fa.stuba.sk