Prejsť na obsah
Podnikateľské centrum

PC ARCH (Podnikateľské centrum) realizuje komerčné aktivity, ktoré nesúvisia priamo s  hlavným poslaním fakulty - výučbou a výskumom. Ako sprostredkovateľ a organizátor požadovaných aktivít, prezentuje špičkovú odbornú úroveň školy voči spoločenskej praxi.

Pracovníci Fakulty architektúry STU vykonávajú projektovú a umeleckú činnosť v oblasti architektúry, urbanizmu,  designu a ďaľších, na základe príslušných oprávnení.

Kontakt :  +421/2/ 54 43 50 90,   +421/2/ 57 27 62 15

Smernica dekanky č.10_2014 - S Pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej činnosti na FA STU z dňa 1.11.2014

(...stránky postupne aktualizujeme...)