Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

LACKO/ 100_2017

Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity a Spolok architektov Slovenska
organizovali vernisáž výstavy a spomienkové kolokvium pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Ing. arch. Jozefa Lacka /1917-1978/ vzácnej osobnosti, pedagóga, kolegu. Vernisáž sa konala dňa 23.11.2017.
Autor koncepcie výstavy: Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Kurátor výstavy: doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Odborný garanti: doc. PhDr. Jarmila Bencová PhD. a doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.
Organizačné zabezpečenie PhDr. Peter Mikloš, FOTOEXPO: Alexander Kupko, Realizácia: Ing. arch. Igor Salcer

CONECO_2016

Ocenenie za najlepšiu expozíciu z hľadiska dizajnu Zlatý Leonardo 2016 získal aj stánok Slovenskej komory architektov, ktorý pomáhali navrhovať a realizovať pracovníci z Fakulty architektúry v Bratislave.
Projektanti: Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. Ing. Dušan Kočlík, ArtD.

PROJEKT MLYNČEK_2016

Nový názov >>Kolečko<< je kaviarenský kiosk určený na dočasné umiestnenie vo verejných interiéroch, ktorý má umožňovať telesne znevýhodneným osobám samostatnú obsluhu kaviarne. Cieľom je pomôcť pohybovo znevýhodneným ľuďom lepšie a predovšetkým samostatne sa integrovať do spoločnosti. Prostredníctvom  pracovnej  náplne vzniká jednak možnosť socializácie skupiny zdravých a znevýhodnených ľudí a zároveň do istej miery samostatná a zmysluplná pracovná náplň vplýva dobre na ich celkovú duševnú pohodu. Kiosk funguje na princípe >>pop-up<< čiže pri otvorenom stave sa >>rozbalí<< do priestoru a vytvorí autonómnu mini kaviareň.
Akcia bola súčasťou aktivít grantového projektu KEGA 042STU - 4/2015: „Dizajn vnútornéhoprostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax“

VÝSTAVA BCDLAB_2015

BCD lab na veľtrhu Nábytok a bývanie na Agrokomlexe v Nitre od 10-15.3. 2015 BCD lab mal spolu s Fakultou architektúry STU výstavný stánok na veľtrhu Nábytok a bývanie na Agrokomplexe v Nitra v pavilóne M3.
Stánok dostal Čestné uznanie Veľtrhu za expozíciu a prezentáciu výsledkov výskumu APVV-0469-11
Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia chorôb.

Material ist unchuldig/ Materiál je nevinný_ 2013-2014

Výstava celoživotného diela rakúskeho architekta a pedagóga s presahom na Slovensko Wolfganga Haipla. Prvá vernisáž sa konala v Hofmobiliendepot Viedeň, ďalšie reinštalácie boli v Galérií Umelka v Bratislave a v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.
Kurátori: Veronika Kotradyová, Dušan Kočlík

BAETSCH IN THE CITY_2012

Alternatívne komunitné centrum vo viedenskom Sandleitene
Účastnící workshopu za FA STU: Veronika Kotradyová, Dušan Kočlík, Stanislav Majcher.
Koncom septembra sme sa zúčastnili workhopu BACH/BAETCH in the city, organizovanej občianskym združením SOHO Ottakring a organizáciou CULBURB, ktorá koordinuje projekty akupunktúry umením.
Projekt bol spoluprácou účastníkov a koordinátorov z Rakúska, Nového Zélandu a Slovenska a mal charakter komunitného projektu  za aktívnej účasti miestnych obyvateľov.
Cieľom bolo postaviť svojpomocne alternatívne/ experimentálne komunitné centrum inšpirované novozélandskými víkendovými domami BACHs, ktoré sú vytvorené „pozliepaním“ starých vecí do iného kontextu.

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>