Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

MODELOVANIE 2019

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav výtvarnej tvorby a multimédií pripravuje
v rámci programov ďalšieho vzdelávania prípravný  kurz modelovania pre verejnosť.
Program je vhodný pre záujemcov o štúdium  dizajnu.

Forma výučby: 
Cvičenia 1 krát týždenne 3 hodiny. (10 cvičení) vždy vo štvrtok od 16.00 do 19.00

Miesto konania: 
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ateliér modelovania na Vazovovej ulici.

Program: 
škicovanie produktov
práca s materiálom
modelovanie s hlinou
tvorba modelu z kartónu

Cena kurzu: 
220,- EUR

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
vs:žiadajte u vyučujúceho, v poznámke meno účastníka

Viac informácií a prihláška:

Garant: Mgr. art. Michal Šuda, ArtD. 

tel.: 0948 133 107 

-----------------------------------------------------------

KRESLENIE 2019

Harmonogram  cvičení:

Skupina štvrtok o 17.00: 26. 9., 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12. 

Skupina piatok o 17.00: 27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12.

Skupina sobota o 9.00: 28. 9., 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 14. 12.

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav výtvarnej tvorby a multimédií pripravuje
v rámci programov ďalšieho vzdelávania prípravný  kurz kreslenia pre verejnosť.
Program je vhodný pre záujemcov o štúdium architektúry, dizajnu, umenia.

Forma výučby: 
Cvičenia 1 krát týždenne 3 hodiny. (10 cvičení)

Termín výučby:
Zimný semester akad. rok 2019/2020 (september - december)
štvrtok od 17.00 hod., piatok od 17.00 hod. , sobota od 9.00 hod. 

Miesto konania: 
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 2. posch., kresliareň, č. dv. 224.

Program:
Kresba zátišia
Kompozícia
Lineárna perspektíva, perspektiva organických foriem, perspektiva geometrických foriem, lineárna a  tónovaná kresba 

Materiál a pomôcky, ktoré si prinesiete:
Výkresy A3, ceruzka, tuha H, HB, 2B, lep. páska

Cena kurzu: 
220,- EUR

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
vs: 6128, v poznámke meno účastníka
Poplatok je potrebné uhradiť pred začiatkom kurzu.

Prihláška:
Prihlášku posielajte na e-mail: ploczek@fa.stuba.sk, vo forme:

Prihláška na kurz kreslenia

Meno a priezvisko:
Adresa:
Termín:

Viac informácií:

Garant: Mgr. art. Eva Ploczeková ArtD.   0903 45 34 45,  ploczek@fa.stuba.sk

V priebehu semestra sa môžete pridať a prihlásiť na kurz kreslenia do skupiny,
ktorú bude viesť
Ing. arch.  Ján Šilinger, 

kreslenie bude prebiehať každý piatok od 17.00 do 20.00 hod.

Bližšie informácie a prihlasovanie telefonicky:

Ing. Ján Šilinger, tel.: 0902 224 524

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
vs: 6149, v poznámke meno účastníka