Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

KRESLENIE 2017

Ústav výtvarnej tvorby a multimédií pripravuje
v rámci programov ďalšieho vzdelávania prípravný  kurz kreslenia pre verejnosť.
Program je vhodný pre záujemcov o štúdium architektúry, dizajnu, umenia.


Termín výučby:
Zimný semester akad. rok 2017/2018 (september - december)
piatok 17.00 – 20.00, sobota 9.00 – 12.00

Začiatok výučby: 
piatok 22. september 2017 o 17.00
sobota 23. september 2017 o 9.00

Forma výučby: 
Cvičenia 1 krát týždenne 3 hodiny. (10 cvičení)

Miesto konania: 
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 2. posch., kresliareň, č. dv. 224.

Program:
Kresba zátišia
Kompozícia
Lineárna perspektíva, perspektiva organických foriem, perspektiva geometrických foriem, lineárna a  tónovaná kresba ...

Cena kurzu:
200,- EUR

Bankové spojenie:
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
VS: 6128
v poznámke meno účastníka kurzu

Prihlášku posielajte vo formáte

meno:
adresa: 
termín:
(piatok alebo sobota)

na e-mail: ploczek@fa.stuba.sk

SMS alebo telefonicky: 0903 453445

Viac informácií:

Garant: Mgr. art. Eva Ploczeková ArtD.   0903 45 34 45,  ploczek@fa.stuba.sk