Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budovmiestnosť: 440/ tel.: (02) 57276 433/ mail: alexander.schleicher@spde.sk

Pedagogická činnosť:


Pedagogicky pôsobí v predmetoch:
Občianske budovy II
Centrá voľného času
Základy architektonického navrhovania I
Ateliér architektonického navrhovania II
Ateliér architektonického navrhovania III
Ateliér II
Ateliér III
AT VIII - záverečná Bc. práca
Ateliérový seminár II – A
Diplomová práca
Diplomový seminár

Publikačná činnosť:


ČEREŠŇOVÁ, Z., KONČEKOVÁ, D., KORČEK, P., MAJCHER, S., PUŠKÁR, P., ROLLOVÁ, L., SAMOVÁ, M., SCHLEICHER, A., ŠIMKOVIČ, V., ŽITŇANSKÝ, M. 2010. Navrhovanie stavieb pre kultúru, zdravotníctvo, šport a voľný čas. Vybraté state. 1. vyd. Bratislava: Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA FA STU, 2010, 111 s. ISBN 978-80-970528-0-5.

SCHLEICHER, A. 2002. Múzeá, genéza typologického druhu. (Zmena pohľadu na múzeum). In KOLEKTÍV Účelové budovy múzeí včera, dnes a zajtra. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Východoslovenské múzeum, Ministerstvo kultúry SR, 2002, s. 11-22. ISBN 80-89093-00-0.

KONČEKOVÁ, D., SCHLEICHER, A., 2012. Športovo relaxačný areál Bratislava - Krčace /Alternatívne riešenia/. In KOLEKTÍV [ŠOV] BA 2012 Špičková občianska vybavenosť Bratislavy - problémy a perspektívy európskej metropoly. Zborník referátov z prvého ročníka Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou venovaný perspektívam a rozvoju hlavného mesta. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012, s. 113-117. ISBN 978-80-227-3844-6.

KONČEKOVÁ, D., SCHLEICHER, A., 2012. Kunsthalle, Bratislava. In KOLEKTÍV [ŠOV] BA 2012 Špičková občianska vybavenosť Bratislavy - problémy a perspektívy európskej metropoly. Zborník referátov z prvého ročníka Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou venovaný perspektívam a rozvoju hlavného mesta. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012, s. 126-138. ISBN 978-80-227-3844-6.

SCHLEICHER, A. 2013. Bytový komplex Malý Dunaj III, bytový dom Panorama. In KOLEKTÍV Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - I. ročník. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2013, s. 61-64. ISBN 978-80-227-3930-6.

SCHLEICHER, A. 2013. Bytový komplex Malý Dunaj III, Bratislava_SPDe architekti_2012. [Poster] In KOLEKTÍV Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - I. ročník, III. re:LIVE Katalóg sprievodnej výstavy. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2013. ISBN 978-80-227-3930-6.

SCHLEICHER, Alexander. Múzeá - indikátor smerovania architektúry? In: KOLEKTÍV Architektura v perspektivě. Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století. Zborník referátov z Medzinárodnej vedeckej konferencie. Ostrava: Stavební fakulta, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 165-174. ISBN 978-80-248-3148-0.

SCHLEICHER, Alexander. Adaptácia / konverzia - programový prístup pri tvorbe súčasného múzea. In: KOLEKTÍV Architektura v perspektivě. Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století. Zborník referátov z Medzinárodnej vedeckej konferencie. Ostrava: Stavební fakulta, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 215-226. ISBN 978-80-248-3148-0.

SCHLEICHER, A. 2001. Múzeá, nové tendencie v navrhovaní. In KOLEKTÍV Stavby pre kultúru a voľný čas - stav a budúcnosť. Zborník referátov z medzinárodnej odbornej konferencie, konanej dňa 18. októbra 2001 v Bratislave. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2001, s. 67-73. ISBN 80-227-1637-5.

SCHLEICHER, A. 2001. Tendencie k združovaniu ťažiskových kultúrnych zariadení v hlavných mestách vybratých krajín. In KOLEKTÍV Stavby pre kultúru a voľný čas - stav a budúcnosť. Zborník referátov z medzinárodnej odbornej konferencie, konanej dňa 18. októbra 2001 v Bratislave. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2001, s. 188-192. ISBN 80-227-1637-5.

SCHLEICHER, A. 2000. Kultúrne inštitúcie na národnej úrovni vo vybraných hlavných mestách. In Architektonické listy FA STU, roč. 4, 2000, č. 2-3, s. 82-85. ISSN 1135-2679.

SCHLEICHER, A. 2001. Tendencie vo vývoji múzeí. In STAVBA, mesačník pre stavebníctvo a architektúru, roč. 4, 2001, č. 6, s. 23-25. ISSN 1335-5406.

SCHLEICHER, A. 2003. Múzeum - chrám alebo supermarket?. In ARCH o architektúre a inej kultúre, roč. 8, 2003, č. 6, s. 41-43. ISSN 1335-3268.

KONČEKOVÁ, D., SCHLEICHER, A. 2004. Sazka Arena. In STAVBA, mesačník pre stavebníctvo a architektúru, roč. 7, 2004, č. 6, s. 31-33. ISSN 1335-5406.

LICHVÁR, Š., SCHLEICHER, A. et al. 2011.Rodinný dom Bratislava - Koliba. In ARCH o architektúre a inej kultúre, roč. 16, 2011, č. 11, s. 60. ISSN 1335-3268.

BACOVÁ, A., SCHLEICHER, A. et al. 2011. Pre akú veľkosť sa rozhodnúť. In BACOVÁ, A. Nové rodinné domy XI 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2011, s. 8-11. ISBN 978-80-89228-31-7.

SCHLEICHER, A. 2011. Dom v horách - návrh na Cenu Dušana Jurkoviča. In Projekt, slovenská architektonická revue - Cena Dušana Jurkoviča, roč. 47, 2011, s. 40. ISBN 978-80-88757-69-6

LICHVÁR, Š., SCHLEICHER, A. et al. 2012. Múzeum II. svetovej vojny v Gdansku, súťažný návrh. In Projekt, slovenská architektonická revue, roč. 54, 2012, s. 32-35. ISSN 1335-2180

Vedecko-výskumná činnosť:


VEGA č. 39/99 – Prestavba zariadení pre kultúru a voľný čas na Slovensku ako dôsledok transformácie plánovaného hospodárstva FA STU KZŠVČ (hlavný riešiteľ), Ing. arch. ŠIMKOVIČ Vladimír, PhD., PhDr. STRELKOVÁ Jarmila, CSc., Mgr. PERNECKÁ Eva, Doc. Dr. Ing. arch. VITKOVÁ Ľubica, Doc. Ing. arch. SAMOVÁ Mária, CSc., Doc. Ing. arch. akad. arch. PUŠKÁR Peter, PhD., Ing. arch. SCHLEICHER Alexander, Ing. arch. ČEREŠŇOVÁ Zuzana, PhD., Ing. arch. KONČEKOVÁ Danica, PhD., Ing. arch. ŽITŇANSKÝ Márius, Ing. arch. SÝKORA Stanislav Doba riešenia 1999 - 2001

Medzinárodný grantový výskum Program Higher Education Support Programme 61700, spoločný program Nadácie Open Society Foundation a Vzdelávacej Nadácie Jana Husa, č. 2002 / 8 - Architektúra bez bariér - architektúra pre všetkých. 07 / 2002 - 12 / 2003: SAMOVÁ M., PUŠKÁR P., ČEREŠŇOVÁ Z., KORČEK P., HÜRLIMANN M., HÜRLIMANN K., KONČEKOVÁ D., SCHLEICHER A.

European Commission – Convention no. VS/2004/0554, Architecture and Urban Planning: DESIGN for ALL from SCHOOL to PRACTICE, SAMOVÁ Mária (vedúci projektu), ČEREŠŇOVÁ Zuzana, KORČEK Pavol, KONČEKOVÁ Danica, MAJCHER Stanislav, PUŠKÁR Peter, ROLLOVÁ Lea, SCHLEICHER Alexander Doba riešenia marec 2005 – november 2006

Umelecko-tvorivá činnosť:


schleicher Schleicher A., Petráš M.: Dom smútku, Rimavské Zalužany, 2003, Realizácia

schleicher Lichvár Š., Lichvárová J., Petráš M., Schleicher A. - SPDe: Polyfunkčný súbor Hrachová, Hrachová ul., Bratislava - Ružinov, 2008, Realizácia

schleicher Schleicher A., Macháčová P., Tasler I.: Expozícia Martina Rázusa, Fara evanjelickej cirkvi a.v., Brezno, 2009, Realizácia

schleicher Lichvár Š., Lichvárová J., Petráš M., Schleicher A. - SPDe: Dom v horách, Nízke Tatry, 2009, Realizácia

schleicher Lichvár Š., Lichvárová J., Petráš M., Schleicher A. - SPDe: Rodinný dom, Slanec, Bratislava – Nové Mesto, 2011, Realizácia, Foto: Meluš P.

schleicher Lichvár Š., Lichvárová J., Petráš M., Schleicher A. - SPDe: Bytový dom Panoráma, Staré Grunty, Bratislava, 2013, Realizácia, Foto: Meluš P.

schleicher Lichvár Š., Lichvárová J., Petráš M., Schleicher A. - SPDe: Bytový komplex – Malý Dunaj III, Kazanská ul., Bratislava – Podunajské Biskupice, 2014, Realizácia, Foto: Meluš P.

schleicher Lichvár Š., Lichvárová J., Petráš M., Schleicher A. - SPDe: Štátna vedecká knižnica, Prešov, 2006, Súťaž – 1. Miesto

schleicher Lichvár Š., Lichvárová J., Petráš M., Schleicher A. - SPDe: Kulturpark, Košice, 2009, Súťaž – 3. Miesto

schleicher Lichvár Š., Lichvárová J., Petráš M., Schleicher A. - SPDe: Františkánske námestie – objekty č. 8., 9. a 10., Bratislava, 2010, Súťaž – 2. Miesto

schleicher Lichvár Š., Lichvárová J., Petráš M., Schleicher A. - SPDe: Múzeum II. svetovej vojny, Gdaňsk, Poľsko, 2010, Súťaž

schleicher Lichvár Š., Lichvárová J., Petráš M., Schleicher A., Straňák R., Macháčová P., Stanková A., Lauko M., Končeková D., Tomko J. - SPDe: Relaxačný a hotelový komplex Piešťany, 2011, Súťaž – odmena

Výber študentských prác vedených pedagógom:


Martin Donoval: Cultural Centre, Bratislava
Tomáš Benák: Múzeum II. svetovej vojny, Gdaňsk
Martina Müllerová, Lenka Petrová, Eva Rusňáková: Schindler Award, Bern
Lenka Iľová: Mestská knižnica, Helsinki