Prejsť na obsah
Ústav architektúry občianskych budovmiestnosť: 414/ tel.: (02) 57276 424/ mail: qbator@is.stuba.sk, dodo_bator@yahoo.com, www.architektbator.sk

Pedagogická činnosť:


Pedagogicky pôsobí v predmetoch:
Základy architektonického navrhovania I.
Základy architektonického navrhovania II.
Ateliér architektonického navrhovania I.
Ateliér architektonického navrhovania II.
Ateliér architektonického navrhovania III.
AT VIII - záverečná Bc. práca
Ateliér II - verejné budovy
Architektonická kompozícia
Revitalizácia verejných budov
Občianske budovy I.
Občianske budovy II.

Publikačná činnosť:


Šimkovič V., Bencová J., Bátor J., Žitňanský M., Uhrík M.: Digitálna architektúra na FA STU, Projekt : revue slovenskej architektúry roč.49,č.3. s. 73--76. ISSN 1335-2180

Holčeková, Mária - Baloga, Martin - Bátor, Jozef: Coming - going - meeting. In: Tourism for All 2. part-Results. Bratislava - Poprad, May 5-17,2008. - Bratislava : Fakulta architektúry STU, 2008. - ISBN 978-80-969981-7-3. - S. 29-31

Bátor J.: Non-linear architecture: generated forms, Theory and history of architecture, Urban planning and product design, STU press, Bratislava 2006-2007,ISBN 978-80-227-2740-2, str. 21-27

Bátor J.: Nadštandardný štandard. Arch : o architektúre a inej kultúre roč.15, č.4. s. 26. ISSN 1335-3268

Bátor J., Vrtáková A.: Energia vs. Koncept vs Hmota, Energokoncepty II. Navrhovanie budov : vedecký seminár, Bratislava február 2006. STU v Bratislave, 2006, s. 51--53. ISBN 80-227-2494-7

Vedecko-výskumná činnosť:


LLP - Erasmus Intensive Programme (IP) : Design for All – Universal Design, Tourism for All, riešitelia projektu za FA STU - Samová, M., Rollová, L., Čerešňová, Z., Končeková, D., Korček, P., Baloga, M., Bátor, J., Holčeková, M., doba riešenia 2008

Umelecko-tvorivá činnosť:


bator Pokorný P., Šmilňáková M., Bátor J.: Polyfunkčný bytový dom, Podunajské Biskupice, Bratislava, 2005, architektonická štúdia

bator Bátor J., Šmilňáková M.: Bytový dom, Štrbské Pleso, 2006, súťažný návrh

Pokorný P., Šmilňáková M., Bátor J.: Houseboat NOBLE GREEN, Bratislava, 2005, súťažný návrh

ATRIUM, Bátor J.: Terasové rodinné domy BARÁNOK, Košice, 2007, architektonická štúdia

ATRIUM, Bátor J.: Polyfunkčný dom SĚNIA, Košice, 2007, architektonická štúdia

Pokorný P., Šmilňáková M., Bátor J.: Apartmánový dom, Banskobystrická ul. Bratislava, 2008, architektonická štúdia – realizácia

Pokorný P., Šmilňáková M., Bátor J.: Rekonštrukcia sídla ANASOFT. Bratislava, 2008, architektonická štúdia – realizácia

Pokorný P., Šmilňáková M., Bátor J.: Rekonštrukcia sídla KERMAT. Bratislava, 2006, architektonická štúdia

Pokorný P., Šmilňáková M., Bátor J.: Rodinný dom.Rohožník, 2007 - 2010, architektonická štúdia – realizácia

bator Bátor J.: Konštru(ktúr)ovanie verejnej krajiny, Karlsplatz, Wien, 2009

bator Korček P., Holčeková M., Bátor J.: Západočeská galéria, Plzeň, 2009, súťažný návrh

bator Šimkovič V., Bátor J.: Rekonštrukcia Farmaceutickej knižnice, Bratislava 2011, architektonická štúdia

bator Bátor J., Leitmannová A.: Prístavba ZUŠ, Upice, 2011, súťažný návrh

bator YOUNG.S: Bauhaus museum, Weimar, 2011, súťažný návrh

bator YOUNG.S: Mestské zásahy, Košice, 2011

Výber študentských prác vedených pedagógom: