Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

 

Vzdelanie:


Vysokoškolské, 1996,  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry

1998-2001 Dizertácia na FA STU v Bratislave (Doc. Kušnír)

1999-2001 Dizertáčná stáž na FA RWTH Aachen, SRN (Prof. Baum, Prof. Speidel)

 

Priebeh zamestnania:


1997 Živnosť, spolupráca s viacerými architektami v Bratislave

1998 Projektová organizácia Reming Consult

2001 Ateliér Michael Kravec, Architekturbüro, Aachen, SRN

2002 Ateliér gmp - von Gerkan, Marg und Partner, Architekturbüro, Berlín, SRN

2003 Ateliér HPP - Hentrich, Petschnigg und Partner, Architekturbüro, Mníchov, SRN

2003    Autorizovaný architekt a člen SKA a SAS

2006 Odborný asistent na fakulte architektúry STU

 

Pedagogická kvalifikácia:


Dĺžka praxe:  16 rokov

Skriptá a učebné pomôcky:

Ján Pavúk, Mirko Baum, Manfred Speidel: Brennpunkt Dessau. Ein Kaleidoskop über

die bauindustrielle Produktion der Junkerswerke und die 

Bauindustrialisierungstendenzen des Bauhauses. Bilddokumentation, Aachen 2001, Deutschland 

 

Diplomanti:

2009 Andrea Heldáková, Veronika Obžerová, Galina Kapišovská

2010 Martin Skoček, Lenka Šebeňová 

2011 Monika Feketeová. Katarína Bútorová 

 

Umelecko – tvorivá kvalifikácia:


 

Realizované architektonické, umelecké diela, schválená územno – plánovacia dokumentácia, projekty: 

2002

Rekonštr. areálu „Königliche Porzelan Manufaktur“, gmp Berlín, Nemecko, spolupráca

2003

Centrála poisťovne Thuringia-Generali v Mníchove, Hentrich, Pettschnig u. Partner (HPP), Mníchov, Nemecko, spolupráca

2004

Polyfunkčný objekt Súmračná I, spoluautor

 

2006

Poľský inštitút  - Generálna rekonštrukcia, autor

Mestská vila Červeňova, Bratislava, autor

2007

Generálna rekonštrukcia časti objektu ZÚ Budapešť, Budapešť, spoluautor

SLSP Košice, spoluautor

2008

Generálna rekonštrukcia časti objektu ZÚ SR Londýn, Veľká Británia, autor

2009

Generálna rekonštrukcia ZÚ Paríž, Francúzsko, autor

Generálna rekonštrukcia SM pri RE Štrasburg, Francúzsko, spoluautor

2011

Terasový bytový dom Na Hrebienku, Bratislava, autor

Rodinný dom - Pod lesom


2012

2012 Generálna rekonštrukcia konzulárneho oddelenia na ZÚ SR Londýn, Veľká Británia, autor

2012 RD Pod lesom - Staré Grunty, Bratislava, autor 

 

Urbanistické a architektonické štúdie, vrátane neocenených súťaží: 

2004

Urbanisticko-architektonická štúdia rozvojovej zóny - Rajecké Teplice I a II, autor

   

2005

Ambasáda Berlín - súťaž, spoluautor

Slovenská národná galéria – rekonštrukcia a dostavba - súťaž, spoluautor

2006

Garni hotel – Údernícka ul., Bratislava, autor

Penzión, Karpatská ul., Bratislava  

Žilina - Chrasť, urbanisticko-architektonická štúdia, autor

2007

Bytový dom Mozartova, Bratislava, autor         

ANS Podunajské Biskupice, Bratislava, autor

2008

Bytový dom Na Hrebienku I, Bratislava, autor

Roxor hall, Údernicka ulica, Bratislava, autor

Senec -Tehelňa, urbanisticko-architektonická štúdia, autor

2010

City university II, autor

 

Ocenené alebo odmenené architektonicko - urbanistické a výtvarné súťaže

1998

Mestská vila Linea na Novosvetskej ul.- BA, súťaž 3. miesto, spoluautor

                                                        

2002

Urbanisticko - architektonický návrh rozvojovej mestskej štvrte v Pekingu - Čína,  von  gerkan, marg u. p.,1. miesto, spolupráca

                                                                                                                                                

2003

Mediálna veža v Ziwei- Čína, von gerkan, marg u. p., 1. miesto, spolupráca

2005

Bytový dom Bazová (Gaudí), vyzvaná súťaž, 3.cena 

2009

Dostavba areálu MZV SR v Bratislave, súťaž 1. miesto

 

Výstavy (autorské) / z toho v zahraničí:

2008

Made in IG: výstava študentov a diplomantov doc. Ivana Gürtlera,

Dátumkonania:25.október - 2. november 2008

Miesto konania: design factory, Bottova 2, Bratislava

Usporiadateľ: doc. Ivan Gürtler/AA SKA, design factory, Spolok architektov Slovenska

2009

Súťaž návrhov „Prístavba areálu MZV SR“

Dátum konania: september 2009

Miesto konania: Spolok architektov Slovenska, Bratislava

Usporiadateľ: Spolok architektov Slovenska, MZV SR 

 

Vedecká kvalifikácia:


 

Publikované odborné články:

2003 Exilový architekt z Aachenu-Michael Kravec, ASB 01/2003

2004 Súpis cien udeľovaných SZA a SAS od roku 1964-2004

štipendijná práca súpisu cien od roku 1964-2004

2011 Vízie mesta Detva, zborník študentských prác Fa STU 2010/11 - Dorferneuerung alebo obnova vidieka po švajčiarsky

2012 Industrializovaná stavebná výroba oceľových montovaných stavieb - epizóda medzivojnového obdobia v Dessau

2012 Reprezentačná architektúra Zastupiteľské úrady v kontexte dejinného vývoja Slovenska