Prejsť na obsah
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

Vedúci ústavu:

doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.

jan.ilkovic@stuba.sk

 

Sekretariát:

Bc. Monika Mešťánková

zatkova@fa.stuba.sk

tel.:  +421 2 572 76 325

fax:  02/ 529 64 996

Adresa:
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Nám. slobody 19
812 45 Bratislava