Prejsť na obsah
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

Študenti môžu prihlasovať ateliérové práce zo školského roku 2016/2017 z 1. a 2. stupňa štúdia na FA STU s výnimkou záverečných prác do súťaže o „Cenu prof. Vladimíra Chrobáka – cena za konštrukcie v architektúre“. Bližšie informácie na stránke ÚKAIS