Prejsť na obsah
Ústav urbanizmu a územného plánovania

Súhrnný tabuľkový prehľad predmetov:
>> zimný semester
>> letný semester

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:
Ateliér V malý - urbanizmus >> sylabus
Ateliér VI modulu M 8 >> sylabus
Ateliérový seminár I. M 8 >> sylabus
Súčasnosť a perspektívy urb. tvorby >> sylabus
Dejiny stavby miest na Slovensku >> sylabus
Ateliér VIII - záverečná práca >> sylabus >> galéria
Ateliérový seminár II. >> sylabus
Urbanizmus I. >> sylabus
Urbanizmus II. >> sylabus
Urbanistická kompozícia >> sylabus >> galéria >>metodická pomôcka

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM:
Ateliér I - urbanistická tvorba >> sylabus >> galéria
Ateliér III. - urbanizmus >> sylabus >> galéria
Diplomový projekt >> sylabus
Diplomový seminár >> sylabus
Mestský interiér >> sylabus >> galéria
Územné plánovanie >> sylabus
Urbanistická ekonómia >> sylabus
Územný manažment >> sylabus
Doprava a technická infraštruktúra >> sylabus
Vidiecke sídla a krajina >> sylabus
Urbanistická stabilita a etika >> sylabus
Regionálne štruktúry osídlenia >> sylabus
Vybrané kapitoly z urbanizmu >> sylabus
Urbanistická rekonštrukcia >> sylabus

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>