Prejsť na obsah
Veda a výskum

English version >>>

SAIA je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

Programy administrované SAIA, n. o.:

Webové stránky poskytujú podrobné informácie o programoch a službách, ktoré SAIA poskytuje tak slovenským ako aj zahraničným záujemcom. V prípade štipendijných programov o výbere štipendistov a podpore projektov rozhodujú nezávislé grémiá a komisie zložené zo zástupcov vysokých škôl, SAV, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR resp. z iných organizácií zo Slovenska a zo zahraničia (napr. zahraničné organizácie poskytujúce štipendiá, zastupiteľské úrady iných štátov).

Zaujímavé informácie sú zverejňované aj na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com/saia.mobility, www.facebook.com/euraxess.sk).

V súčasnosti má SAIA pracoviská v 6 univerzitných mestách (okrem Bratislavy v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline).