Prejsť na obsah
Študentské súťaže

ZAPOJTE SA DO 18. ROČNÍKA ŠTUDENTSKEJ ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE

VPLYV PROGRESÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ NA TVORBU ARCHITEKTONICKÝCH DIEL

Čo treba spraviť:
- prihlásiť sa na email: maria.budiakova@stuba.sk
- podklady vám budú následne zaslané

Aký architektonický návrh môžete využiť:
- ľubovoľný architektonický návrh zo svojho štúdia alebo si môžete navrhnúť nový – stačí len koncepčný návrh

Súťaž je zameraná na:
- progresívne technológie v architektúre, inovácie a aplikácie,
- schopnosť využiť prostriedky progresívnych technológií na tvorbu, architektonického konceptu
- prejav invenčnosti vyvolaný inšpiráciou technológií, kvalitou energokonceptu.

Súťažné práce sa odovzdávajú online 27.5. 2021 do 11:00 hod.
Prezentácia víťazných súťažných prác prebehne online 2.6. 2021