Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček
ZÁUJEMCI PROSÍME POSIELAŤ PORTFÓLIÁ DO PONDELKA 13. 9. 12:00 NA EMAIL:  

KONTAKT:   vitkovaspacek@gmail.com
FACEBOOK:  Ateliér Vitková Špaček   https://bit.ly/2kLhdSf      
INSTAGRAM: vitkova_spacekFungovanie ateliéru
 • Dôraz na prácu s kontextom a prostredím: 
  • Väzby a vzťahy medzi riešeným územím a ostatnými časťami mesta, úloha riešeného územia v systéme mesta (aglomeračnom území Bratislavy) 
  • Súvislosti územia, viazanie na centrá, vzťah centrum -> štvrť (neighborhood)
  • Vzťah riešeného územia a prostredia
 • Dôraz na tímovú spoluprácu: tímový manažment a tímová spolupráca z pohľadu rôznych pozícií v tíme ako základ reálnej architektonickej praxe - konzultácie s odborníkmi, profesiami, zameranie sa na zvyšovanie ekologického povedomia študentov, aplikácia udržateľných princípov do architektonickej a urbanistickej tvorby
 • Dôraz na profesionálny a osobnostný rozvoj absolventa ateliéru v zmysle:
  • Vyzretý profesionál s názorom na budúcnosť a snahou riešiť aktuálne výzvy / problémy, schopný rozmýšľať koncepčne, tvoriť udržateľné prostredie pre ľudí
  • Konania zodpovedne voči sebe i ostatným - základným determinantom pre zmenu myslenia a tvorbu je užívateľské správanie

Exkurzie a prednáškový cyklus

Konzultácie 

 • Skupinové: v pravidelných intervaloch budú priebežne študenti navzájom prezentovať a pripomienkovať svoje práce vo forme rýchlych prezentácii 
 • Individuálne: budú prebiehať raz do týždňa, študenti sú vedení pôsobiť v ateliéri počas celej doby trvania tak, ako je určené v rozvrhu