Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Meno študenta: Martin Filo
Ročník: 4. ročník
Predmet: Bakalárska práca


Cieľom bolo celý areál patriaci univerzite STU zrevitalizovať, sprístupniť a otvoriť verejnosti.
Dôležitým v návrhu bolo pozeranie sa na potreby študenta vo verejnom priestore, ale aj na
potreby verejnosti, ktorej je tento priestor prístupný. Dôraz kladiem na postavenie študenta s
jeho potrebami a kvalitne využitým voľným časom.
Širšie centrum Starého mesta Bratislavy ponúka rozmanitosť okolitej štruktúry. Členenie územia
spočíva na delení vnútrobloku na pasívne oddychové zóny s vegetáciou až po centrálne aktívne
zhromažďovacie plochy. Návrh priestorov Campusu kladie dôležité nároky na udržateľnosť a
celkovú zelenú klímu pre budúcich užívateľov.