Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Študent: bc. Ivona Chmelová

Ročník: 1.  Ing. Stupeň

Predmet: Ateliér II

 

Parkovacie domy v súčasnosti predstavujú viacposchodové masívne objekty s nízkou svetlou výškou, ktorá neumožňuje transformáciu budovy na iné funkcie a preto sa tieto objekty charakterizujú ako monofunkčné. Jednou z hlavných zásad v rámci návrhu sa kladie dôraz práve na adaptabilitu objektu do budúcnosti.

 

Lokalizácia v rámci centra mesta determinuje hmotu objektu.  Snaha spolupráce medzi novou budovou a okolitými objektami, prepojenia verejných priestorov a nadviazanie na pešie zóny. Hlavné rozdelenie parcely spočíva v rozdelení na námestie a hmotu. Námestie umožňuje priehľady na najstaršie budovy mesta Púchov - budovy základnej umeleckej školy.

 

 

Práca pozostáva z 3 častí:

Zadanie – bližšia špecifikácia zadania a lokalitný program

Analýza – analyzovanie územia z viacerých aspektov a hľadanie východísk

Návrh – od stanovenia konceptu až po vizualizácie