Prejsť na obsah
Ateliér Kráľová /Zacharová

fotografie z konzultácií, exkurzií, obhajob, prieskumov a výstav budú doplňované priebežne počas semestra

Ukončenie akademického roku 2019/2020

 

MÁME ZA SEBOU ÚSPEŠNÉ ONLINE OBHAJOBY - 27. 5. 2020 o 9:30

Naši piataci z vertikálneho ateliéru Daniel W. Lacuš a Simona Víťazová - Bohovicová obhajovali zadania z bývalej industriálnej zóny Chalupkova spolu so 14-timi študentami 3. ročníka, ktorí sa s obnovou pamiatok stretli po prvý krát. Tí predstavili svoje návrhy pre riešenie bývalej fabrickej budovy podniku Kinzel (známej ako mäsiareň Orbán). Súčasťou hodnotiacej komisie boli okrem členov tímu vertikalného ateliéru Dedičstvo pre rozvoj aj architekt z praxe Ing. arch. Martin Vaščák, PhD., architekt z magistrátu hl. mesta - Ing. arch. Norbert Dvorčák, PhD. a externou výpomocou boli architekti zo spoločnosti HB reavis: Ing. arch. Miroslav Prokopič a Ing. arch. Peter Znášik. Študentom k úspešnej obhajobe srdečne gratulujeme! #fastu #studentwork #okoloapolky

Hodnotiaca komisia pôsobí trochu vážne, no s odprezentovanými prácami študentov bola mimoriadne spokojná.

 

Koncepty návrhov výškových stavieb Simony a Daniela v industriálnej zóne zaujali aj odborníkov z HB-reavis. 

Výhodou online prezentácie bolo, že ju naraz mohlo sledovať z pohodlia domova viac ľudí. V niektorých momentoch to bolo viac ako 30. Teší nás, že mladší študenti sa tak mohli inšpirovať od svojich starších kolegov a naopak. 

Letný semester 2019/2020

Témy našich zadaní smerujeme tak, aby otvárali diskusiu a prinášali podnety pre reálnu prax. 27.2.2020 bol jeden z takých dní keď sme si to mohli vyskúšať a študenti odprezentovali svoje návrhy pre zónu chalupkova v HBreavis.

 

  

Študenti mali možnosť si zároveň overiť svoj vlastný 3D model vo veľkom vkladacom modeli širších vzťahov.

Zimný semester 2019/2020

  

Spoločné úvodné EXKURZIE s odborným výkladom v lokalite zadania.

  

Zbieranie a kompletizácia podkladov, výskumná bádateľská činnosť v rámci konzultácií s pedagógmi. 

  

Overovania návrhov riešení IN-SITU, spolupráca s prizvanými odborníkmi, magistrátom aj širšou verejnosťou.

Čiastkové prezentácie pred investormi v priestoroch Design Factory.

 

Práca v kolektíve - spoločné konzultácie a podpora pri finalizácii výstupov

Overovanie výsledkov pomocou 3D modelov, 3D tlače, v prípade záujmu a vo forme virtuálnej reality.

Obhajoby prác pred širokou odbornou komisiou na FA STU v priestoroch ateliéru (miestnost 225)

Obhajoby prác pred širokou odbornou komisiou na FA STU v priestoroch ateliéru (miestnost 225)

Zimná NOC Architektúry v priestoroch ateliéru (miestnosť 225)