Prejsť na obsah
Ateliér Kráľová /Zacharová

Virtuálny prieskum FAD STU LS 2020/2021

Jún 2021 - Ukončenie semestra 2020/2021

 

Máme za sebou úslešné obhajoby. Okrem bakalárskych a diplomových prác sa v našom Vertikálnom ateliéri uskutočnili  aj obhajoby piatakov dňa 18.5. 2021 o 9:00 hod  cez google meet: meet.google.com/zws-sezm-gzu

Veríme, že boli naposledy online formou. Všetci naši študenti stihli odovzdať práce načas aj napriek pandémii. Zadania boli opäť zaujímavé. Niektorí študenti nadväzovali na témy z minulého semestra, niktorí si priniesli vlastné témy a riešili sme aj zaujímavé zadanie pre mesto Modra do ktorého sa zapojili aj dvaja Erazmus študenti, ktorí svoje práce obhajovali v anglickom jazyku.

  Komisia pre zadanie Modra:               

  1. Ing. arch. Martin Vaščák,  Dr. techn. - autorizovaný architekt SKA, MVA ace s.r.o., Bratislava
  2. doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. - FAD STU 
  3. doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. - FAD STU
  4. Ing. arch. Zuzana Zacharová - Design Factory

       +

       5. Ing. Iveta Krčmárová - Mestský úrad Modra - team leader/investičná výstavba 

       Externí členovia komisií: Ing. arch. Eva Belláková, PhD. Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.

Prezentácie výsledkov prác študentov vo forme postra a portfólií, máte možnosť si v digitálnej forme pozrieť tu:

4. ročník -  Bakalárske práce - RADNICA ČUŇOVO

   

Dominika Pivarčiová - 4. ročník                                              Bronislava Masárová - 4. ročník

  

Stanislava Mozoľová - 4. ročník                                              Tomáš Bielený - 4. ročník

 

5. ročník -  Rekonštrukcia bývalej nemeckej školy - MODRA / 

  

Bc. Eliška Osvaldová - 5. ročník                                               Bc. Natália Némethyová - 5. ročník

 

Hande Nur Çalıkçı - Erazmus                                                   Yakup Kadir Can KELEŞ - Erazmus

 

5. ročník -  Hotel Vlčie Hrdlo - Bratislava / Enviromentálne centrum - Námestovo

  

Bc. Andrea Furdová - 5. ročník                                                  Bc. Natália Plevjaková - 5. ročník

 

6. ročník -  Diplomové práce - Zemník Bratislava / Vybavenosť skenzenu Heľpa

 

Bc. Daniel Lacuš - 6. ročník                                                        Bc. Simona Víťazová Bohovicová - 6. ročník

 

Všetkým študentom k úspešnej obhajobe srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým partnerom za spoluprácu.

 

Virtuálny prieskum FAD STU ZS 2020/2021

 

V minulom akademickom roku sme sa v našom vertikálnom ateliéri ,,Dedičstvo pre rozvoj" spoločne zaoberali rozvojom historickej časti centra Bratislavy , ale aj v takzvanom novom ,,Down towne" na Mlynských Nivách, kde v bývalej industriálnej zóne Chalupkova v súčasnosti sídli aj design factory. Úvodné video Vám napovie viac:

Rovnako dôležité ako centrum sú aj vstupy do hlavného mesta, ich nevyužité historické a industriálne dedičstvo s významným potenciálom pre rozvoj. Tento semester, aj z toho dôvodu, sme študentom ponúkli ako dve hlavné zadania urbanistický rozvoj južnej časti Bratislavy v lokalite v blízkosti obce Jarovce v nadväznosti na chránený prírodný areál Jarovská bažantnica. Ide o veľmi peknú lokalitu a v zmysle územného plánu sa budeme zaoberať urbanisticko-krajinárskym prepojením obce Jarovce s novým ,,Južným mestom". Druhým zadaním bol urbanistický rozvoj predpolia Slovnaftu, jeho vstupu, širšieho okolia Vlčieho hrdla. Od nábrežia Malého Dunaja, autobusovú stanicu až po Refinery Gallery,  pre manažment Slovnaftu, ktorý bol tento semester našim partnerom a s ktorým sme spoločne riešili v rámci zadaní aj konverziu Apollo klubu v Bratislave na dom tanca.

Toto zadanie bolo k dizpozícii pre  študentov štvrtého ročníka. Budova je v súčasnosti využívaná nástupníckym podnikom Apollo firmou Slovnaft a.s. a okrem iného je dlhodobo sídlom tanečného klubu Bralen. 

  

Prezentácia výsledkov prác študentov je vždy vo forme postra a portfólií, ktoré máte možnosť si v digitálnej forme pozrieť k daným támam na jednotlivých prezentačných linkoch:   

Portfólio - overovacie štúdie: 1. - 6. APOLLO KLUB:  https://issuu.com/va_dpr/docs/apollo_klub

   

1. Aneta Janovičová - 4. ročník                                                2. Dominika Pivarčiová - 4. ročník

   

3. Bronislava Masárová - 4. ročník                                         4 . Soňa Dorušiaková - 4. ročník

   

5. Stanislava Mozoľová - 4. ročník                                          6. Tomáš Bielený - 4. ročník

Študenti piateho ročníka sa zaoberali urbanistickou revitalizáciou industriálnej zóny v Vlčom Hrdle - Zadanie 2

 Portfólio - overovacie štúdie: 7. - 10. VLČIE HRDLO: https://issuu.com/va_dpr/docs/vlcie_hrdlo

    

7. Bc. Natália Némethyová - 5. ročník                                     8. Bc. Eliška Osvaldová - 5. ročník

   

9. Bc. Andrea Furdová - 5. ročník                                            10. Bc. Natália Plevjaková - 5. ročník

 

Rozvojom južnej časti Bratislavy sa v ideovej vizionárskej forme zaoberal študent 6. ročníka Daniel Lacuš:   

 

Portfólio - vízie ROZVOJA JUŽNEJ ČASTI BA: https://issuu.com/va_dpr/docs/rozvoj_juznej_casti_ba

    

11. Bc. Daniel Lacuš - 6. ročník                                                12. Bc. Simona Víťazová Bohovicová - 6. ročník

Temú Skanzenu ľudovej architektúry Horehronia v obci Heľpa, známej aj svojim amfiteátrom a folklórnymi slávnosťami si ako preddiplomovú prácu vybrala študentka Simona Víťazova Bohovicová a jej komplexné riešenie si možte vypočuť aj vo forme video prezentácie. Komplexné portfólio si môžete prelistovať na linku pod ním.

 Prezentácia - MÚZEUM HOREHRONSKEJ KULTÚRY V PRÍRODE - Bc. Simona Víťazová Bohovicová:

Portfólio - MÚZEUM HOREHRONSKEJ KULTÚRY V PRÍRODE:

 https://issuu.com/designfactorysk/docs/muzeum_horehronskej_kultury

 

Jednotlivé komisie objektívne práce ohodnotili a partnerské spolupracujúce organizácie vyjadrili záujem o pokračovanie spolupráce aj o aplikáciu niektorých riešení do praxe čo bolo jedným s hlavných cieľov nášho vertikálneho ateliéru. 

 


Ukončenie akademického roku 2019/2020

MÁME ZA SEBOU ÚSPEŠNÉ ONLINE OBHAJOBY - 27. 5. 2020 o 9:30

Naši piataci z vertikálneho ateliéru Daniel W. Lacuš a Simona Víťazová - Bohovicová obhajovali zadania z bývalej industriálnej zóny Chalupkova spolu so 14-timi študentami 3. ročníka, ktorí sa s obnovou pamiatok stretli po prvý krát. Tí predstavili svoje návrhy pre riešenie bývalej fabrickej budovy podniku Kinzel (známej ako mäsiareň Orbán). Súčasťou hodnotiacej komisie boli okrem členov tímu vertikalného ateliéru Dedičstvo pre rozvoj aj architekt z praxe Ing. arch. Martin Vaščák, PhD., architekt z magistrátu hl. mesta - Ing. arch. Norbert Dvorčák, PhD. a externou výpomocou boli architekti zo spoločnosti HB reavis: Ing. arch. Miroslav Prokopič a Ing. arch. Peter Znášik. Študentom k úspešnej obhajobe srdečne gratulujeme! #fastu #studentwork #okoloapolky

Hodnotiaca komisia pôsobí trochu vážne, no s odprezentovanými prácami študentov bola mimoriadne spokojná.

 

Koncepty návrhov výškových stavieb Simony a Daniela v industriálnej zóne zaujali aj odborníkov z HB-reavis. 

Výhodou online prezentácie bolo, že ju naraz mohlo sledovať z pohodlia domova viac ľudí. V niektorých momentoch to bolo viac ako 30. Teší nás, že mladší študenti sa tak mohli inšpirovať od svojich starších kolegov a naopak. 

Letný semester 2019/2020

Témy našich zadaní smerujeme tak, aby otvárali diskusiu a prinášali podnety pre reálnu prax. 27.2.2020 bol jeden z takých dní keď sme si to mohli vyskúšať a študenti odprezentovali svoje návrhy pre zónu chalupkova v HBreavis.

 

  

Študenti mali možnosť si zároveň overiť svoj vlastný 3D model vo veľkom vkladacom modeli širších vzťahov.

Zimný semester 2019/2020

  

Spoločné úvodné EXKURZIE s odborným výkladom v lokalite zadania.

  

Zbieranie a kompletizácia podkladov, výskumná bádateľská činnosť v rámci konzultácií s pedagógmi. 

  

Overovania návrhov riešení IN-SITU, spolupráca s prizvanými odborníkmi, magistrátom aj širšou verejnosťou.

Čiastkové prezentácie pred investormi v priestoroch Design Factory.

 

Práca v kolektíve - spoločné konzultácie a podpora pri finalizácii výstupov

Overovanie výsledkov pomocou 3D modelov, 3D tlače, v prípade záujmu a vo forme virtuálnej reality.

Obhajoby prác pred širokou odbornou komisiou na FA STU v priestoroch ateliéru (miestnost 225)

Obhajoby prác pred širokou odbornou komisiou na FA STU v priestoroch ateliéru (miestnost 225)

Zimná NOC Architektúry v priestoroch ateliéru (miestnosť 225)