Prejsť na obsah
Ateliér Schleicher

Ateliér Schleicher je zameraný na riešenie jedného ťažiskového zadania v rôznych úrovniach problematiky prispôsobenej náplni dielčích ateliérov, ktoré sú súčasťou vertikálneho ateliéru (4., 5. a 6.r.).


Obrazne vyjadrené, ide o riešenie konkrétneho veľkého zadania od A-Z, t.j. od riešenia filozofie návrhu, práce s charakterom riešeného územia a miesta, spracovania celku v urbanistickej rovine v prípade takto zameraných ateliérov (5., 6.r.), cez riešenie architektonických objektov, až po architektonický detail v prípade architektonicky zameraných ateliérov (4., 5., 6.r.). Benefitom vertikálneho ateliéru je prepojenie práce jednotlivých ročníkov a rôznych levelov a mierok riešenia na jednom konkrétnom zadaní a mieste, čo umožňuje zapájanie sa do diskusie a sledovanie riešení medzi študentmi naprieč vertikálnym ateliérom napriek tomu, že priamo neriešia vlastné ateliérové zadanie v danom rozsahu (napr. sledovanie urbanistického riešenia pri architektonicky orientovanom ateliéri a naopak).

Ateliér Schleicher vychádza z dlhodobej pedagogickej činnosti vedúceho ateliéru a skúseností z architektonickej praxe prenesených na pôdu Fakulty architektúry. Študenti pod vedením doc. Schleichera sú pravidelne nominovaní a oceňovaní v študentských súťažiach (Cena prof. Karfíka, CHEDDAR, Cena ABF Slovakia, Cena prof. Lacka).


Zoznam študentov VA:

Zuzana Grenčíková
Tomáš Haničák
Karolína Horvátová
Martin Hóz
Darina Izakovičová
Monika Rešetková
Karolína Bujdáková
Barbora Danajová
Martina Dillingerová
Júlia Krupová
Igor Červenji
Lenka Kavuljáková

>>> Vertikálne ateliéry (prehľad)