Prejsť na obsah
Ateliér Schleicher

ZÁVEREČNÉ PREZENTÁCIE ATELIÉROVÝCH PRÁC VERTIKÁLNEHO ATELIÉRU ZS 2020/2021

Prezentácia ateliérovej práce LIDO študentov 5. ročníka

Karolína Bujdáková, Barbora Danajová, Martina Dillingerová, Júlia Krupová

Prezentácia ateliérovej práce LIDO študentov 6. ročníka

Igor Červenji, Lenka Kavuljáková

Prezentácia ateliérových prác Fajnorovo nábrežie

Zuzana Grenčíková

Karolína Horvátová

Darina Izakovičová

Monika Rešetková

Prezentácia ateliérovej práce Pribinova

Tomáš Haničák

Komisia záverečných obhajob:

Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD. – Čierne Diery

Ing. arch. Matej Grébert – Compass architekti

Ing. arch. Oliver Sadovsky – Sadovsky architects

doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. - vedúci vertikálneho ateliéru, FA STU

Ing. arch. Adam Kubica - asistent ateliéru, FA STU

Ing. arch. Simona Kolimárová - asistent ateliéru, FA STU

Ing. arch. Kristína Boháčová - asistent ateliéru, FA STU


Kultúrne centrum, Zimný prístav - Karin Sventeková


ZÁVEREČNÉ PREZENTÁCIE ATELIÉROVÝCH PRÁC VERTIKÁLNEHO ATELIÉRU LS 2019/2020


Obhajoby ateliérových prác študentov piateho ročníka vertikálneho ateliéru s témou Zimný prístav.

Prezentácia ateliérovej práce - Michal Pajerský

Prezentácia ateliérovej práce - Lucia Radová

Prezentácia ateliérovej práce - Lenka Kavuljaková

Prezentácia ateliérovej práce - Karin Sventeková

Prezentácia ateliérovej práce - Kristína Demeterová

Komisia:

Ing. arch. Matej Siebert, PhD. – Siebert + Talaš

Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD. – Čierne Diery

doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. - vedúci vertikálneho ateliéru, FA STU

Ing. arch. Simona Farkašová - asistent ateliéru, FA STU

Ing. arch. Adam Kubica - asistent ateliéru, FA STU