Prejsť na obsah
Ateliér Žitňanský /Šimkovič

ŠTUDENTSKÉ PROJEKTY ATELIÉR Ž/Š

Športový klub Bratislava Dunaj More

Ema Soukupová

Film and Art Center - Lakefront Bratislava Petržalka

Bc. Branislav Stojkov

Veslársky športový klub na vnútrozemskej delte

Simona Fischerová

Športový Klub Maják

Lujza Hostačná

Kunsthalle

Tea Mersuli

Športový Klub Maják

Mária Horváthová

More Dunaj SPA 

Adam Mravík

Propeller

Simona Fischerová

ŠTUDENTSKÉ PROJEKTY ŽITŇANSKÝ

Miesto pre prácu  - administratívna budova PUSR

Ateliér navrhovanie II.

Tomáš Perďoch 2018

Cena prof. Karfíka

Farský kostol s pastoračným centrom Považská Bystriva

Diplomová práca

Maroš Kostelanský 2018

Cena Pro Spiritu

Performance Center

Diplomová práca

Andrej Olah 2010

Cena Prof. Lacka

Dopravné múzeum Bratislava

Kristína Berecová 2017

Most - škola architektúry Bratislava

Luba Blašková 2017

Most pri Devíne Bratislava

Lukáš Lečko 2016

Architektúra na pomedzí mesta a krajiny Poprad

Matúš Antolík 2016

Cena Prof. Lacka

Areál 500 bytov Bratislava

Jana Čelková 2017

Cheddar

Malé mestské divadlo Bratislava

Luboš Dobóczi 2017

Cheddar

Malé mestské divadlo Bratislava

Samuel Kadák 2017

Malé mestské divadlo Bratislava

Filip Hečko 2017

ĎALŠIE OCENENÉ PROJEKTY

LEPEJ, M. – MURGAŠ, M.: Revitalizácia bývalého Zimného prístavu, STU v Bratislave 2001, Súťaž vypísaná UIA, Future Water Projekt, 1. cena. Pedag.: ŽITŇANSKÝ, M.

VASIČÁK, J.: Mestská veža. Diplomový projekt, STU v Bratislave 1991, Cena prof. Lacka 1991. Vedúci dipl. práce: ŽITŇANSKÝ, M.

TRENBULÁK, E.: Diplomový projekt, STU v Bratislave 1997, Cena prof. Lacka 1997. Vedúci dipl. práce: ŽITŇANSKÝ, M.

SÝKORA, S.: Bratislavské doky. Diplomový projekt, STU v Bratislave, Cena prof. Lacka. Vedúci dipl. práce: ŽITŇANSKÝ, M.

KRAĽOVIČ, R.: Kollárovo námestie, Radnica. STU v Bratislave 2001, Cena prof. Lacka 2001. Vedúci dipl. práce: ŽITŇANSKÝ, M.

MARKOVIČ, M.: Diplomový projekt, STU v Bratislave, Cena prof. Lacka 2002/2003, odmena PRO FUTURE. Vedúci dipl. práce: ŽITŇANSKÝ, M.

JACKO, J.: Multifunkčné kultúrne centrum, Bratislava. Diplomový projekt, STU v Bratislave 2005, Cena prof. Lacka 2005, odmena PRO ART. Vedúci dipl. práce: ŽITŇANSKÝ, M.

KEŠIAR, A.: Výškový objekt VMC Bratislava – Petržalka 2008, odmena Pro Futuro Vedúci dipl. práce: ŽITŇANSKÝ, M.

KUVA, P. : Fashion showroom, Zimný prístav Bratislava, odmena Pro Exhibit 2013, Vedúci dipl. práce ŽITŇANSKÝ, M.

MULÍK, P.: Mestská veža. Ateliérový projekt, STU v Bratislave, Cena prof. Karfíka. Pedag.: ŽITŇANSKÝ, M.

SÁDOVSKÝ: Polyfunkčný dom Nám. SNP, Bratislava. Ateliérový projekt, STU v Bratislave, Cena prof. Karfíka. Pedag.: ŽITŇANSKÝ, M.

GALANDA: Galéria, Fajnorovo nábr., Bratislava. Ateliérový projekt, STU v Bratislave,               Cena prof. Karfíka. Pedag.: ŽITŇANSKÝ, M. 

PAČÁKOVÁ, J.: Ateliérový projekt, STU v Bratislave 2003, odmena PRO ART. Pedag.: ŽITŇANSKÝ, M.

ŽITNÁ, M.: Multiplex, Kolárovo nám. STU v Bratislave 2003, odmena. Pedag.: ŽITŇANSKÝ, M. 

PIRXOVÁ, M.: Galéria, Kollárovo nám. Ateliérový projekt, STU v Bratislave 2003, odmena. Pedag.: ŽITŇANSKÝ, M. 

AMBRUŠOVÁ, P.: Zborové centrum, Ľudové nám., Bratislava. Ateliérový projekt, STU v Bratislave 2004, Cena prof. Karfíka 2004, odmena. Pedag.: ŽITŇANSKÝ, M. 

ŠMELKOVÁ, S.: Polyfunkčný dom na Židovskej ulici v Bratislave. Diplomový projekt. Súťaž o Cenu prof. Lacka 2004, odmena PRO URBION. Vedúci dipl. práce: ŽITŇANSKÝ, M.

MIHÁLY, M.: Galéria Čunovo. Ateliérový projekt, STU v Bratislave 2004, Cena prof. Karfíka 2004, odmena. Pedag.: ŽITŇANSKÝ, M.

ŠTUDENTSKÉ PROJEKTY ŠIMKOVIČ

Múzeum dunajskej prírody

Diplomová práca

Roman Hajtmánek 2016

Cena prof. Lacka

Mediatéka

Thea Mersuli 2017

Reenter the Community

Diplomová práca

Kristián Vnučko 2018

Kameňolom - urbánna intervencia vo verejnom priestore

Diplomová práca

Andrea Leitmannová 2014

Cena Pro Spiritu

Promenáda Fajnorovo nábrežie

Diplomová práca

Jana Fečkaninová 2015

Media library Bratislava

Pavol Perdoch 2005

ĎALŠIE OCENENÉ PROJEKTY

ŠIMKOVIČ, V.: Perdoch, P.: Cena prof. Lacka 2003/2004, vybrané medzi 100 najlepšími diplomovými prácami na svete ARCHIPRIX 2005 

PERDOCH,P.: Media library, Bratislava, Archiprix International: World's Best Graduation Projects : Glasgow 2005, ISBN 90 5450 556 X, s. 15

ŠIMKOVIČ, V.: Čatloš, M.: Cena prof. Lacka 2006/2007, vybrané medzi 100 najlepšími diplomovými prácami na svete ARCHIPRIX 2009 

ČATLOŠ, M.: Land strategy, Bratislava, Archiprix 2009: The best dutch graduation projects, ISBN 978 90 64506 91 8, s.100, s.141 

ČATLOŠ, M.: Land strategy, Bratislava, Archiprix 2009: The best dutch graduation projects , http://www.archiprix.org/2015/index.php?project=2551