Prejsť na obsah
Ateliér Žitňanský /Šimkovič

METODIKA

- študenti viacerých ročníkov súčasne

- vedený s asistentmi, doktorandmi a s prizvanými odborníkmi z praxe

- workshop

- vstupné analýzy lokality 

- pracovné priestorové modely

- komunikácia - aktívny dialóg

- blog, kritiky, exkurzie a besedy 

- hlavná téma - podľa náročnosti konkrétne zadania 

- možnosť skupinovej práce 

- obhajoby spolu s diskusiou s prizvanými odborníkmi 

- možnosť publikovania na verejnom fóre