Prejsť na obsah
Ateliér Šíp /Varga

pro:Holz student trophy 2022

Zadanie: Woodencity. Medzinárodná študentská súťaž návrhov

Lokalita: Vybraté lokality v mestách Mníchov, Berlín a Viedeň

Určené pre predmety (ateliéry):

1_AN7_AU - Ateliér navrhovania VII - 4. ročník Bc. stupňa (4. ročník)

2_AT3_A - Ateliér III - 2. ročník Ing. stupňa (6. ročník)

Pozrite si web-stránku súťaže TU

Zadaním ateliérovej práce bude téma medzinárodnej študentskej súťaže pro:Holz student trophy, pre ktorú boli určené tri lokality:

Lokalita Mníchov - Domargkpark

Bývalý vojenský areál rádio - telekomunikačných kasární sa pretvára na novú mestskú štvrť s 1800 bytovými jednotkami, ktoré sú spolufinancované z verejných zdrojov. Ide o rôzne typy budov dopĺňané inými funkciami. Blízky priestranný park je srdcom štvrte. Navrhovať budeme viacposchodovú budovu s maximálnou výškou 22 metrov s funkciou bývania. Návrh objektu má doplniť a zvýrazniť historickú budovu súčasných umeleckých ateliérov. Podlahová plocha novej budovy má byť minimálne 1400 m2. Citlivý prístup k integrácii do mestskej štruktúry a okolitej mestskej štvrte je základom návrhu. Hlavným účelom návrhu je vytvoriť dostupné bývanie, ako aj živú zónu na úrovni ulíc, ktorá ponúka pridanú hodnotu pre obyvateľov a integráciu do susedstva na základe miestnych podmienok, napr. coworkingové priestory, malé obchodné priestory, opravovne, maloobchodné priestory, kaviarne, miesta sna stretávanie.

Lokalita Berlín – Berolinastrasse

Bývalé sídlo centrálnej štátnej správy NDR pre štatistiku v centre Berlína, postavené v rokoch 1968-1970, slúži ako východiskový bod pre rozvoj mestského stavebného bloku s obzvlášť rozmanitým programom. Miestom projektu je nová budova na úsekoch C a/alebo C1 z 3D modelu urbanistického návrhu, ktorá nadväzuje na existujúcu budovu, „Dom zdravia“, na Karl-Marx-Allee a Berolinastrasse. Modelový projekt špecifikuje nasledujúce formy použitia: pre časť C - spoločné bývanie, klastrové bývanie, komerčné využitie prízemia, susedské priestory, dostupné bývanie; pre sekciu C1-inkluzívne a komunálne byty, experimentálna drevostavba, družstevné bývanie. Návrh by mal vyzdvihnúť prednosti štandardizovanej výstavby s použitím prefabrikátov v mestskom kontexte, ako aj interakcie s okolitými budovami. Viacpodlažná drevená konštrukcia by mala do zmesi zapadať ako ekologicky účinný stavebný blok.

Lokalita Viedeň

Podklady k lokalite zatiaľ neboli mestom Viedeň publikované.

.

Brownfields Žilina

Zadanie: Revitalizácia priemyselných areálov

Lokalita: Mesto Žilina, priestor ohraničený ulicami M. R. Štefánika - P. O. Hviezdoslava - Košická

Určené pre predmety (ateliéry):

2_AT1_AU - Ateliér I - 1. ročník Ing. stupňa (5. ročník)

2_AT3_A - Ateliér III - 2. ročník Ing. stupňa (6. ročník)

Témou ateliérovej práce bude revitalizácia bývalých priemyselných areálov v meste Žilina, v lokalite vymedzenej ulicami M. R. Štefánika, P. O. Hviezdoslava a Košická. Riešené územie sa nachádza v blízkosti centra mesta. Cieľom zadania je komplexná revitalizácia a prestavba územia na novú mestskú štvrť.