Prejsť na obsah
Ateliér Závodný

Výučba v zimnom semestri 2020 - výber z odovzdaných prác

Urbanistická štúdia zóny SOLO, Ružomberok

Petra Cagalová 6.r.

Anna Šidlovská 6.r.

Katka Žákovičová 6.r.

Kamenné námestie – VÍZIA

Úlohou semestrálnej práce 5-ho ročníka - urbanizmus je návrh a riešenie priestoru Kamenného námestia ako dôležitého centrálneho priestoru mesta. Dôležité je riešenie urbanistických vzťahov, viacúrovňových riešení verejného priestoru, krajinárskych úprav, koncepcie dopravnej a technickej infraštruktúry najmä z hľadiska väzby na jestvujúce objekty a návrh novej architektúry. V zadaní sa očakáva vytvorenie novej architektúry, ktorá reaguje na Manderlák, Obytný dom na Dunajskej ulici a najmä na Prior. Rozsah riešeného územia v koncepte je preto nutné prejaviť svoj názor na riešenie celého bloku Špitálska, Dunajská a Rajská s podrobnosťou a dispozičným návrhom nových objektov pred Priorom. Zámerom je preveriť odvážne riešenia, ktoré preveria a možno upravia regulatívy stanovené Územným plánom mesta Bratislava.

Lucia Uhríková 5.r.

Beáta Varechová 5.r.

Vila v Bratislave

Úlohou je navrhnúť vilu v lukratívnej polohe na Starej vinárskej v Bratislave s krásnym výhľadom na Staré mesto a bratislavský hrad. štiudentovi ponúkam zadanie, ktoré spracovával v prvom ročníku a ku takémuto zadaniu sa počas výúčby už pravdepodobne nedostane. V návrhu treba zdokumentovať komplexnosť návrhu až po interérové riešenia.

Kristián Presinszký 6.r.

Jaroslav Kiovský 4.r.

Miriama Hesková 4.r.

Matúš Stieranka 4.r.

Tibor Grešo 4.r.

Diana Špitková 4.r. 

Výučba v letnom semestri 2020

Voľné pozície vo VA Ľubo Závodný - 2 študenti 5 ročník

Zadanie:

Kamenné námestie – VÍZIA

Úlohou semestrálnej práce 5-ho ročníka je návrh a riešenie priestoru Kamenného námestia ako dôležitého centrálneho priestoru mesta. Dôležité je riešenie urbanistických vzťahov, viacúrovňových riešení verejného priestoru, krajinárskych úprav, koncepcie dopravnej a technickej infraštruktúry najmä z hľadiska väzby na jestvujúce objekty a návrh novej architektúry. V zadaní sa očakáva vytvorenie novej architektúry, ktorá reaguje na Manderlák, Obytný dom na Dunajskej ulici a najmä na Prior. Rozsah riešeného územia v koncepte je preto nutné prejaviť svoj názor na riešenie celého bloku Špitálska, Dunajská a Rajská s podrobnosťou a dispozičným návrhom nových objektov pred Priorom. Zámerom je preveriť odvážne riešenia, ktoré preveria a možno upravia regulatívy stanovené Územným plánom mesta Bratislava.

V prípade záujmu sa môžete prihlasovať na emailovej adrese zavodny@zavodny.sk

  • Odovzdávanie do AIS: 12.020 do 23:59h /posudzovanie kompletnosti odovzdaného

           zadania/

 

  • Obhajoby: 9.1.2020 vo VA 422, priebeh obhajob: prezentácia na dataprojektore, čas vyhradený na prezentáciu 7, max.10min, odpovede na otázky oponentov, záverečné práce hodnotia externí členovia obhajob, pedagóg môže upraviť navrhnutú známky max. o pol stupňa +- 

 

  • Členovia obhajoby: architekti z praxe: Dušan Fischer, Ondrej Kurek, Juraj Sumbal, Juraj Šujan

 

  • Inštalácia prác pre hodnotenie komisiou dekanátu: do 15.1.2020 - samostatne vo svojom VA

   ateliéri, predstavenie ateliéru a zadaní /samostatný poster, resp. letáky.../

 

  • Noc Architektúry: 16.1.2020

 

  • Prieskumy: 15.1.2020 – potrebné zabezpečenie „dozoru“, ktorí budú vedieť predstaviť VA,

práce, zabezpečiť atmosféru

Zoznam študentov VA:

1.  Afonina Diana  6.r.

2.  Benčo Adam  5.r.

3.  Čapičíková Ivona  6.r.

4.  Čížik Marek  6.r.

5.  Homolová Paulína  4.r.

6.  Kmecová Petra  6.r.

7.  Martiška Jakub  4.r.

8.  Papierniková Lucia  6.r.

9.  Švikruhová Dominika  6.r.

10. Uhríková Lucia  4.r.

11. Uková Daniela 6.r.

12. Varechová Beáta  4.r.

13. Zajac Martin  6.r.

14. Žákovičová Katarína  5.r.

15. Petra Cagalová 5.r.

16. Anna Šidlovská 5.r.