Prejsť na obsah
Ateliér Fejo / Hanáček_Between

ISOVER_MULTI COMFORT STUDENT CONTEST

- MODUL M8_4. ročník

- AT I_5. ročník

Isover zadanie

Zadanie špecifikované na základe podkladov z medzinárodnej študentskej súťaže. 

https://multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contest/contest-task-2020


MERINA_BROWNFIELD REGENERATION

- AT III_5 a 6. ročník

MERINA zadanie

Brownfield je nehnuteľnosť (územie, areál, pozemok, objekt), ktorá je nevyužívaná, zanedbaná a môže byť aj kontaminovaná. Vzniká ako pozostatok priemyselnej, poľnohospodárskej, rezidenčnej, vojenskej či inej aktivity. Brownfield nemožno vhodne a efektívne využívať, bez toho aby prebehol proces jeho regenerácie. Rozsah sanačných a stavebných prác závisí od miery poškodenia plôch, objektov a zariadení ako aj na potrebe úprav pre nové využitie. Projekty premenené regeneráciou brownfieldov môžu zahŕňať odstránenie alebo rekonštrukciu pôvodných stavieb, ich dostavby a nadstavby. zdroj: http://www.brownfieldy.eu

Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) odhaduje, že v Európe existuje až tri milióny brownfieldov, ktoré sa často nachádzajú a sú dobre prepojené v rámci mestských hraníc a ako také ponúkajú konkurenčnú alternatívu k investíciám na zelenej lúke.

Areál Merina

Merina

Bližšia špecifikácia a cieľ zadania bude súčasťou prílohy zadania. 

- kontext prostredia mesta Trenčín a výrobného areálu Merina:

https://www.youtube.com/watch?v=JbdXiG1-Q78

- história areálu Tiberghien – Merina Trenčín

https://100.scd.sk/detail/929_Tiberghien-Merina-Trencin