Prejsť na obsah
Ateliér Vojteková /Kalesný

Ateliér - KONŠTRUKCIE V ARCHITEKTÚRE

 

 

 

NOVÉ TÉMY_ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021

 

4. ROČNÍK 1_AN7M7_AU – MODUL M7

VYHLIADKOVÁ VEŽA_ BRATISLAVA / Vojteková
AMFITEÁTER_ TYRŠOVO NÁBREŽIE / Kalesný

  

1. ROČNÍK_ ING   2_AT1_AU

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA PATRÓNKA_LAMAČSKÁ CESTA / Vojteková, Kalesný

 

2. ROČNÍK_ ING 2_AT3_A

NÁMESTIE FRANZA LISZTA_BTATISLAVA / Vojteková, Kalesný 

 

frantisek.kalesny@stuba.sk

eva.vojtekova@stuba.sk

 

ZOZNAM PRIJATÝCH ŠTUDENTOV ZS 2020/2021:

 

Natália Janovičová_4. roč. Michaela Nagyová_4. roč. Nicollete Soviarová_4. roč. Jakub Voříšek_4. roč.

Bc. Miroslav Kürth_5. roč. Bc. Dávid Ontek_5. roč. Bc. Juraj Potočár_5. roč. Bc. Karolína Vasiljaková_5. roč.

Bc. Veronika Blahunková_6. roč. Bc. Jakub Klemon_6.roč. Bc. Branislav Pavlo_6. roč. Bc. Marko Rimár_6. roč.

 

Ateliér - Kalesný / Vojteková

Ateliér KONŠTRUKCIE V ARCHITEKTÚRE je zameraný na navrhovanie budov, ktorých konštrukcia sa podieľa na vytváraní ich architektonického výrazu. Konštrukcia je neodmysliteľným faktorom určujúcim formu architektúry najmä pri výškových budovách, halových objektoch a rôznych typoch superštruktúr. Konštrukčný systém, ako základná kostra budovy spolu s konštrukčnými detailmi a materiálovými vlastnosťami sa prejavujú navonok svojou tektonikou a stávajú sa prostriedkom architektonickej kompozície. 

Naším cieľom je navrhovať pravdivú architektúru, ktorej konštrukcia, použité materiály a konštrukčné väzby medzi nosnými a nenosnými prvkami sú priznané a navonok čitateľné. Jednota formy architektúry a jej konštrukcie musí byť podporená návrhom fasády a konštrukčnými detailmi obvodového plášťa. Konštrukčný detail fasád chápeme ako neodmysliteľnú súčasť tvorby kvalitnej architektúry.

V zadaniach bude priestor venovaný aj oblasti „ľahkých konštrukcií“ (membránové konštrukcie z technických textílií, sklené konštrukcie, progresívne drevostavby). Profilácia zadaní a výber lokalít je postavený na rešpektovaní kontextu prostredia (regulatívy hmotové, výškové, funkčné a pamiatkové). Študentom však nebudú kladené obmedzenia v rozhodnutiach vybrať si experimentálny prístup, čo sa týka filozofie návrhu a konštrukčných riešení ateliérových zadaní.