Prejsť na obsah
Ateliér - KONŠTRUKCIE V ARCHITEKTÚRE

NOVÉ TÉMY_LETNÝ SEMESTER 2019/2020

 

4. ROČNÍK 1_BP_AU BAKALÁRSKA PRÁCA

KOMUNITNÉ CENTRUM_ téma zadaná garantom predmetu
ŠKOLSKÝ KLUB_ téma zadaná garantom predmetu

 

1. ROČNÍK_ ING   2_AT2_A

HOSTEL ŠTEFÁNIKOVA UL. / Vojteková
REVITALIZÁCIA ÚZEMIA BAZOVA_KULÍŠKOVA / Kalesný, Vojteková

TRŽNICA ROMANOVA UL._PETRŽALKA / Kalesný, Vojteková

 

PRIHLASOVANIE NA VYPÍSANÉ TÉMY JE SPUSTENÉ CEZ AIS, PRÍPADNE NÁM  NAPÍŠTE NA:
frantisek.kalesny@stuba.sk

eva.vojtekova@stuba.sk

 

ZOZNAM ŠTUDENTOV LS 2019/2020:
Miroslav Kürth (4.roč.)_Dávid Ontek (4.roč.)_Juraj Potočár (4. roč.)_Simona Podolcová (4. roč.)_Karolína Vasiliaková (4.roč.)_Branislav Pavlo (5. roč.)_Marko Rimár (5. roč.)_Róbert Kusý (6.roč.)

 

Ateliér - Kalesný / Vojteková

Ateliér KONŠTRUKCIE V ARCHITEKTÚRE je zameraný na navrhovanie budov, ktorých konštrukcia sa podieľa na vytváraní ich architektonického výrazu. Konštrukcia je neodmysliteľným faktorom určujúcim formu architektúry najmä pri výškových budovách, halových objektoch a rôznych typoch superštruktúr. Konštrukčný systém, ako základná kostra budovy spolu s konštrukčnými detailmi a materiálovými vlastnosťami sa prejavujú navonok svojou tektonikou a stávajú sa prostriedkom architektonickej kompozície. 

Naším cieľom je navrhovať pravdivú architektúru, ktorej konštrukcia, použité materiály a konštrukčné väzby medzi nosnými a nenosnými prvkami sú priznané a navonok čitateľné. Jednota formy architektúry a jej konštrukcie musí byť podporená návrhom fasády a konštrukčnými detailmi obvodového plášťa. Konštrukčný detail fasád chápeme ako neodmysliteľnú súčasť tvorby kvalitnej architektúry.

V zadaniach bude priestor venovaný aj oblasti „ľahkých konštrukcií“ (membránové konštrukcie z technických textílií, sklené konštrukcie, progresívne drevostavby). Profilácia zadaní a výber lokalít je postavený na rešpektovaní kontextu prostredia (regulatívy hmotové, výškové, funkčné a pamiatkové). Študentom však nebudú kladené obmedzenia v rozhodnutiach vybrať si experimentálny prístup, čo sa týka filozofie návrhu a konštrukčných riešení ateliérových zadaní.