Prejsť na obsah
Ateliér - KONŠTRUKCIE V ARCHITEKTÚRE

Ateliér - Kalesný / Vojteková

Ateliér KONŠTRUKCIE V ARCHITEKTÚRE je zameraný na navrhovanie budov, ktorých konštrukcia sa podieľa na vytváraní ich architektonického výrazu. Konštrukcia je neodmysliteľným faktorom určujúcim formu architektúry najmä pri výškových budovách, halových objektoch a rôznych typoch superštruktúr. Konštrukčný systém, ako základná kostra budovy spolu s konštrukčnými detailmi a materiálovými vlastnosťami sa prejavujú navonok svojou tektonikou a stávajú sa prostriedkom architektonickej kompozície. 

Naším cieľom je navrhovať pravdivú architektúru, ktorej konštrukcia, použité materiály a konštrukčné väzby medzi nosnými a nenosnými prvkami sú priznané a navonok čitateľné. Jednota formy architektúry a jej konštrukcie musí byť podporená návrhom fasády a konštrukčnými detailmi obvodového plášťa. Konštrukčný detail fasád chápeme ako neodmysliteľnú súčasť tvorby kvalitnej architektúry.

V zadaniach bude priestor venovaný aj oblasti „ľahkých konštrukcií“ (membránové konštrukcie z technických textílií, sklené konštrukcie, progresívne drevostavby). Profilácia zadaní a výber lokalít je postavený na rešpektovaní kontextu prostredia (regulatívy hmotové, výškové, funkčné a pamiatkové). Študentom však nebudú kladené obmedzenia v rozhodnutiach vybrať si experimentálny prístup, čo sa týka filozofie návrhu a konštrukčných riešení ateliérových zadaní.