Prejsť na obsah
Ateliér - Kusý / Paňák

Téma:              Záver Hviezdoslavovho námestia v Bratislave

Obsah:             Navrhnúť súbor objektov a iných súborov v juhozápadnaom ukončení Hviezdoslavovho námestia.                             Ide o čiastkové scelenie južnej hrany námestia, v miestach hotela Danube, alebo aj o vytvorenie                                 dôstojnéh záveru v priestore estakády mosta SNP – teda v jeho pozdĺžnej osi založenej historickou                           budovou SND. Úlohou je tiež navrhnúť scelenie rozpadnutej urbánnej štruktúry pozdĺž Paulíniho                               ulice, severne od administratívneho krídla SNG. Naznačiť prepojenia na začínajúcu štvrť                                               Zuckermandel.

 

Rozsah:

                          1.širšie vzťahy mierka 1:2000      

                          2.zastavovací plán v mierke 1:1000 (1:500)  

                          3.objemové schémy objektov                                                                                           

                          4.pôdorysy v mierke 1:500

                          5.rezy v mierke 1:500

                          6.vizualizácie

                          7.pracovné modely

                          8.finálny prezentačný model

podkaldy:        stahni tu !