Prejsť na obsah
Ateliér - Kusý / Paňák

      

Téma:                          Dostavba bloku na Hildebrandstraße 25, Berlín

Charakteristika:         architektonické

 

Obsah:                         Zastavovací plán diplomatickej štvrte pozdĺž centrálneho berlínskeho parku Tiergarten                                                 určuje presne jednotlivé budúce bloky a ich objemy. Posledným chýbajúcim objektom je                                             časť predurčeného dvojdomového bloku v Hildebrandstraße. Jednu tretinu objemu zaberá                                         budova veľvyslanectva SR, ukončená voči budúcemu susedovi štítovou stenou. Budúci                                                 objekt má presne určenú pôdorysnú a objemovú siluetu. Úlohou je hľadať riešenie                                                       s prirodzenou mierou autonómnosti a zároveň vzťahu ku jestvujúcemu susedovi v bloku.

Typologická náplň:     Možné sú viaceré funkcie v prestížnej situácii centra:                                                                                                              Sídlo zastupiteľstva, sídlo nadácie, sídlo medzinárodnej organizácie a podobne.                                                              Kultúrno -spoločenské priestory, reprezentačné priestory, administratívne pracoviská

 

Rozsah:                        1. Situačný plán v mierke 1:1000 (1:500)                                                                                                                                     2. objemové schémy objektov                                                                                                                                                     3. pôdorysy v mierke 1:200                                                                                                                                                           4. rezy v mierke 1:200                                                                                                                                                                     5. pohľady v mierke 1:200                                                                                                                                                             6. detail fasády v mierke 1:25 (1:10, 1:5, 1:1)                                                                                                                             7.vizualizácie                                                                                                                                                                                   8. pracovné modely                                                                                                                                                                       9. finálny prezentačný model v mierke 1:200

Podklady:                    stiahni tu!