Prejsť na obsah
Obnova architektonického dedičstva

Tématické okruhy zadaní ateliéru

Klasický historický stavebný fond – stavebné objekty a ich prostredie

 Vernakulárna architektúra – staviteľstvo spojené s lokálnou tradíciou

Zadania ateliéru pre šk. rok 2019/2020, zimný semester

Ateliér navrhovania VII (4.r.) , Ateliér I – urban. tvorba, (5.r./A, U), Ateliér III (6.r./A, U)

Súčasťou absolvovania ateliéru je týždenné sústredenie z tvorby v Banskej Štiavnici